Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce střelnice - stavba

41

Stavební práce na investiční akci pokračují i v roce 2018, kdy během realizace vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem, které mají konečný dopad do ceny díla a termínu jeho dokončení. Jedná se o dodatečné práce, které nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejichž provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. Důvodem změnových prací jsou jak chybějící položky v soupisu prací, tak i větší zastoupení horniny vyšší třídy těžitelnosti, než uvádí projekt. Dále zvětšení objemu zemních prací způsobené chybným zaměřením stávajícího terénu projektantem a zjištění jiných základových poměrů pod přístřeškem než předpokládal projekt, z čehož vyplynula nutnost provedení větší tloušťky základové desky přístřešku. V průběhu realizace došlo navíc ke zpřísnění pravidel pro rozměry střelnic. Z důvodu bezpečnosti bylo nutné dále provést sanaci odtěžené skály v zadní části výstřelného prostoru. Z důvodu změny prostorového umístění nového přístřešku vzhledem k sousednímu stávajícímu objektu vznikla též nutnost přepracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a odsouhlasit ho s HZS. Stanovisko HZS bylo vydáno v 07/2018. Termín dokončení musel být proto zhotoviteli 4x prodloužen.Všechny uvedené změny  měly dopad do ceny díla.  Rada města  postupně schválila dodatek č. 1 až dodatek č. 7 ke smlouvě se zhotovitelem stavby, přičemž předmětem dodatků č. 1, 3, 5 a 6 bylo prodloužení termínu dokončení.  Zastupitelstvo města dne 23.1.2018 v rámci rozpočtového opatření č. 1 schválilo navýšení celkových nákladů akce na 3.600.000 Kč a Rada města v 04/2018 schválila navýšení o 500.000 Kč. 

Dne 31.8.2018 bylo dílo předáno. Probíhá příprava akustického měření, jehož provedení je součástí žádosti o kolaudaci.


Související usnesení

429/18 - RM č.26

21.08.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm,[Osobní údaj odstraněn] 666 02 Předklášteří, IČ 42314542.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

346/18 - RM č.23

11.07.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm[Osobní údaj odstraněn]666 02 Předklášteří,[Osobní údaj odstraněn]IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

257/18 - RM č.18

22.05.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

186/18 - RM č.11

16.04.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem [Osobní údaj odstraněn], 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 4.323.961,03 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

133/18 - RM č.8

20.03.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)

77/18 - RM č.5

14.02.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 3.160.518,01 Kč bez DPH, tj. 3.824.226,79 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)

30/18 - RM č.3

23.01.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

449/17 - RM č.30

12.09.2017
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.318.002,59 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)

402/17 - RM č.26

01.08.2017
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2017

smlouva o dílo č. 2017/D/0107

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota:1 915 705 Kč
Hodnota s DPH:2 318 003 Kč
Datum účinnosti:5.10.2017
Smluvní strany:Vítězslav Maloň (42314542)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:26.1.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 244 813,- Kč
Hodnota s DPH:1 506 224,- Kč
Datum účinnosti:22.2.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:28.3.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:413 004,- Kč
Hodnota s DPH:499 734,- Kč
Datum účinnosti:23.4.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:29.5.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:24.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:3 573 269,- Kč
Hodnota s DPH:4 323 655,- Kč
Datum účinnosti:11.9.2018

Soubory ke stažení:

  41

  41

  41

   
  41,1

  41,1

   
  41,2

  41,2

   
  41,3

  41,3

   
   
  2.2.2018 21:14:56 - aktualizováno 17.9.2018 15:49:38 | přečteno 925x | Jiří
  load