Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba

55,3

Stručný popis akce

Fotografie a studie

Termín zahájení: 08/2018

Termín ukončení: 02/2019

Celkové náklady: 10.500.000,- Kč

Podrobné informace

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář KNESL+KYNČL architekti.

Vzhledem k sousedství Centra sociálních služeb Kuřim je jako nejvhodnější využití tohoto objektu pro sociální služby, případně služby navazující na činnost CSS Kuřim.

Podmínky v území umožňují více způsobů využití tohoto objektu. Lze jej rekonstruovat ve stávajícím objemu. Po předchozí diskuzi jak s odborníky, tak s občany bydlícími v okolních domech je nejlepším řešením přestavba na klub seniorů. Ten byl v minulosti provozován městskou knihovnou, ale po přestavbě objektu knihovny již nebylo možné klub provozovat. Mezi seniory je však po této službě velká poptávka.

Město může také uvažovat o nástavbě jednoho nadzemního podlaží, které by bylo možno zpřístupnit venkovním schodištěm, případně jej propojit se stávajícím objektem Centra sociálních služeb. Využití by mohlo být například pro potřeby denního stacionáře – viz komunitní plán sociálních služeb. Pro tento možný rozvoj bude nutno posílit některé konstrukce.


Související usnesení

407/19 - RM č.31

25.09.2019
Klubovna pro seniory - schválení Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu dodavatele plynu Pražská plynárenská a.s.
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL-20181018-1116-7 s dodavatelem plynu společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1, IČ 60193492, na zakázku „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“.
 • Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

397/19 - RM č.29

10.09.2019
Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 na zakázku „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá ve zvýšení ceny díla o částku 528.980 Kč bez DPH (tj. 640.066 Kč s DPH) a s tím spojené prodloužení doby plnění.
 • Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

332/19 - RM č.23

24.07.2019
Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 na snížení ceny díla o částku 244.956,24 Kč bez DPH (tj. 296.397,05 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)

544/18 - RM č.36

14.11.2018
Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 na změnu termínu realizace a navýšení ceny díla o částku 1.634.000 Kč bez DPH (tj. 1.977.140 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

455/18 - RM č.29

12.09.2018
Klubovna pro seniory - vypracování změny projektové dokumentace
Souhlasí:
 • s dopracováním změny projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba" dle odstavce 2 - celková demolice.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

305/18 - RM č.20

13.06.2018
Klubovna pro seniory - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavební práce, pod názvem „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 66402 Ochoz u Brna, IČ 29298113 za cenu 6.497.400 Kč bez DPH (tj. 7.861.854 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

252/18 - RM č.16

09.05.2018
Klubovna pro seniory - zahájení zadávacího řízení na stavební práce
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ a schvaluje zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo. Dále jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro tuto veřejnou zakázku.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

662/17 - RM č.43

20.12.2017
Klub seniorů Kuřim
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci "Klub seniorů, Kuřim" a schvaluje jako zpracovatele společnost knesl kynčl architekti s. r. o., IČ 47912481 za cenu 1.179.750 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

615/17 - RM č.40

06.12.2017
Klub seniorů, Kuřim
Schvaluje:
 • zpracování architektonické studie na přestavbu kotelny na ul. Zahradní za účelem vybudování "Klubu seniorů" společností knesl kynčl architekti, s. r. o., IČ 47912481 za cenu 60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 22. 1. 2018 (OI)

55

55,1

55,1

 
55,2

55,2

 
55,3

55,3

 
55

55

 
 
2.2.2018 21:09:44 | přečteno 760x | Jiří
load