Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

20180913 072839

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000667

Projekt rekonstrukce školky na ulici Zborovské byl dokončen v termínu, 10.08.2018. Od 3.9. se navýšila kapacita MŠ Kuřim o 17 dětí. V objektu školky je vytvořena jedna nová třída a tři rekonstruované včetně požadovaného zázemí. Součástí rekonstrukce byla také úprava venkovního zázemí a pořízení nových herních prvků.

IROP CZ RO B C RGB

V červnu 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, 30.8.2017 byla podepsána Smlouva o dílo se Stavební firmou MATYÁŠ, s.r.o. s cenou díla 18 621 488,60 Kč vč. DPH, předpokládaná cena byla 24 442 000 Kč. 4.9.2017 byla zahájena stavba, 10.8.2018 došlo k předání dokončeného díla, 17.8. byl vydán kolaudační souhlas. 3.9.2018 byla MŠ Zborovská slavnostně otevřena. Nyní chystáme podklady k závěrečnému vyúčtování evropských dotací.

V průběhu stavby došlo ke změně stavbyvedoucího (Dodatek č. 1 a č. 6 k SOD).

Jsou podepsány dodatky na vícepráce vyplývající z projektu x skutečnost ve výši:
Dodatek č. 2      380 770,02 Kč vč. DPH
Dodatek č. 3      824 638,20 Kč vč. DPH
Dodatek č. 4      804 292,97 Kč vč. DPH
Dodatek č. 5   1 987 437,86 Kč vč. DPH
Dodatek č. 6      213 103,14 Kč vč. DPH

Většinou se jedná o práce, které nebylo možné odhalit v průběhu projektových prací, případně o práce a výrobky, které jsou obsahem PD a nebyly uvedeny v soupisu prací a případně práce, které je potřeba provést pro správné a bezpečné fungování MŠ.

Posledním dodatkem, který byl uzavřen je Dodatek č. 7, jehož předmětem je změna poddodavatelů, ke které došlo v průběhu výstavby.

Celkové náklady na realizaci Stavební firmou MATYÁŠ, s.r.o. činí 22 831 730,78 Kč.

Doposud celkové náklady na investiční akci
Administrace výběrového řízení +dotační management            184 985,00 Kč
Projektové a přípravné práce                                                      552 040,60 Kč
Činnost AD na stavbě (ABRAS, s.r.o.)                                        72 902,50 Kč
Činnost TDI na stavbě (Ing. Pavel Šudák)                                 220 000,00 Kč
Koordinátor BOZP na stavbě (Ing František Parák)                    60 016,00 Kč
Realizace stavby (Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.)              22 831 730,78 Kč
Ostatní realizace + zveřejnění ve věstníku + přeložka E.ON      80 763,02 Kč
Doposud celkové náklady na investiční akci                    24 002 437,90 Kč

Celkové schválené náklady na investiční akci jsou ve výši 24,5 mil. vč. DPH.

Na rekonstrukci objektu a rozšíření kapacit byla schválena dotace z evropských fondů pro regionální rozvoj (IROP) a ministerstva pro místní rozvoj ČR v max. výši 23 978 399,10 Kč, tedy 90% ze způsobilých nákladů vyplývajících z předpokládané ceny realizace.


Související usnesení

428/18 - RM č.26

21.08.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

409/18 - RM č.25

08.08.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 7 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění poddodavatelé.
 • Termín plnění: 10. 8. 2018 (OI)

385/18 - RM č.24

25.07.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 6 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 213.103,14 Kč vč. DPH a změně osoby stavbyvedoucího z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 10. 8. 2018 (OI)

291/18 - RM č.19

30.05.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 5 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.987.437,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

213/18 - RM č.13

25.04.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 4 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 804.292,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

72/18 - RM č.5

14.02.2018
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 3 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 824.638,20 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10. 8. 2018 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

659/17 - RM č.43

20.12.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, Dodatek č. 2 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 380.770,02 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

515/17 - RM č.34

11.10.2017
Změna stavbyvedoucího - VZ rekonstrukce MŠ Zborovská
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

372/17 - RM č.24

12.07.2017
Výběr zhotovitele rekonstrukce MŠ Zborovská
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 15.389.660 Kč bez DPH (tj. 18.621.489 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

330/17 - RM č.20

14.06.2017
Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI s Ing. Pavlem Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487, v celkové hodnotě 220.000 Kč bez DPH za část 1 a 300 Kč/hod bez DPH za část 2, cena je konečná.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

331/17 - RM č.20

14.06.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – schválení smlouvy o výkonu AD na stavbě
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na dodavatele výkonu autorského dozoru a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu AD se společností ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 1896/28, Ponava, 678 01 Blansko, IČ 60751151 za cenu 137.342,60 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

332/17 - RM č.20

14.06.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – změna návrhu členů a náhradníků hodnoticí komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

236/17 - RM č.16

10.05.2017
Zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

237/17 - RM č.16

10.05.2017
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Schvaluje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se změnou.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

154/17 - RM č.11

29.03.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – dotační management
Souhlasí:
 • s odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru administrátora dotačního managementu akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a s uzavřením smlouvy se společností Eurovision, a.s. v ceně 70.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

1033/17 - ZM č.2

21.03.2017
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace o stavu akce
Bere na vědomí:
 • stav investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa“.
 • Termín plnění: 21. 3. 2017 (OI)

1038/17 - ZM č.2

21.03.2017
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení investiční akce
Souhlasí:
 • s navýšením nákladů investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ na celkovou částku 24,5 mil. Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

110/16 - RM č.8

22.03.2016
Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 426.162 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2016 (OI)

111/16 - RM č.8

22.03.2016
Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD
Ruší:
 • usnesení č. 85/2016 ze dne 24. 2. 2016 ve věci schválení odlišného postupu pro výběr dodavatele v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ Zborovská" se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 365.622 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 22. 3. 2016 (OI)

1035/16 - ZM č.2

22.03.2016
MŠ Zborovská - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ ve výši 21 mil. Kč vč. DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci na IROP na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2016D0015  |  rok: 2016

Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská, zpracování PD

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:352 200 Kč
Hodnota s DPH:426 162 Kč
Datum účinnosti:25.3.2016
Smluvní strany:ABRAS projektový ateliér s.r.o. (60751151)

Soubory ke stažení:

46

46,2

46,2

 
46

46

 
46,1

46,1

 
46,3

46,3

 
20180831 111812

20180831 111812

 
20180913 075159

20180913 075159

 
20180829 095630

20180829 095630

 
20180913 072839

20180913 072839

 
 
2.2.2018 21:13:02 - aktualizováno 24.9.2018 13:06:15 | přečteno 1071x | Jiří
load