Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - stavba

28

Stručný popis akce

Tato částka slouží k uzavření smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene k nově vybudované splaškové a dešťové kanalizaci v silnici II/385, parc. č. 432/3.
Související usnesení

127/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU komor + ARM komory, …“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, VDJ II/I – sanace AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.

210/16 - RM č.14

31.05.2016
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací za bourání stávajících kanalizací ve výši 300.000 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 17. 6. 2016 (OI)

592/15 - RM č.38

05.11.2015
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací v hodnotě 323.318 Kč včetně DPH a ve změně termínu dokončení.
  • Termín plnění: 30. 11. 2015 (OI)

207/15 - RM č.11

08.04.2015
Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací a ve změně termínu dokončení.
  • Termín plnění: 30. 6. 2015 (OI)

541/14 - RM č.35

08.10.2014
Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise
Schvaluje:
  • uzavření smlouvy se společností AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001, za cenu 13.793.000 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2014

Zhotovení stavby "Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova"

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota:13 793 000 Kč
Hodnota s DPH:16 689 530 Kč
Datum účinnosti:18.11.2014
Smluvní strany:AQUASYS spol. s r.o. (25344447)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2015

Dodatek č.1 - Rozšíření o přeložku vodovodu

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:13 852 497,- Kč
Hodnota s DPH:16 761 521,- Kč
Datum účinnosti:26.6.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2015

Dodatek č.2 - Přemostění výkopů v křižovatce Tyršova-Hybešova

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:14 119 702,- Kč
Hodnota s DPH:17 084 839,- Kč
Datum účinnosti:13.11.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0066  |  rok: 2016

Dodatek č.3 - Bourání stávající kanalizace,zalití, dodávka čichaček

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Pavla Kubová
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:14 367 635,- Kč
Hodnota s DPH:17 384 839,- Kč
Datum účinnosti:31.5.2016

Soubory ke stažení:

28

28

28

 
28,1

28,1

 
28,3

28,3

 
28,2

28,2

 
 
2.2.2018 21:20:37 | přečteno 647x | Jiří
load