Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Modernizace a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému

20180829 151618

Modernizace a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim

číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002328

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

OP ŽP

Zakázka je rozdělena na dvě části, a to na: „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému“ a „Zpracování digitálního povodňového plánu“. Smlouva o dílo první části (modernizace systému) byla uzavřena se spol. TELMO a.s. dne 5. 6. 2017, druhé části (digitální povodňový plán) byla uzavřena se spol. ENVIPARTNER, s.r.o. dne 2. 6. 2017.

Předání staveniště dodavateli proběhlo v prosinci roku 2017. Předání dokončeného díla včetně zaškolení obsluhy je dle harmonogramu stanoveno na konec dubna 2018. Digitální povodňový plán byl městu předán v únoru 2018.

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

Realizace VVS 3 268 260 Kč
DPP 89 540 Kč
TDI 46 000 Kč


Související usnesení

224/18 - RM č.13

25.04.2018
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému – změna rozsahu dodávky
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 se spol. TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“, spočívající ve změně rozsahu dodávky a snížení ceny o 21.750 Kč bez DPH, tj. 26.317,50 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

211/17 - RM č.14

26.04.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek
Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781 ve výši 2.701.041 Kč bez DPH (tj. 3.268.260 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 7. 2017 (OI)

212/17 - RM č.14

26.04.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek
Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ 28358589 ve výši 74.000 Kč bez DPH (tj. 89.540 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 7. 2017 (OI)

185/17 - RM č.13

18.04.2017
Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi
Schvaluje:
 • uzavření příkazní smlouvy se společností ArchSta servis s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835, v rámci provedení a zajištění dotačního managementu pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 54.450 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 5. 2017 (OI)

106/17 - RM č.8

03.03.2017
Administrace veřejné zakázky - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi
Schvaluje:
 • uzavření příkazní smlouvy se společností STILT PROJEKT s.r.o., IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, v rámci přípravy veškeré dokumentace včetně vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 31.460 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

107/17 - RM č.8

03.03.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - realizace
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

108/17 - RM č.8

03.03.2017
Kuřim, varovný, předpovědní a výstražný systém – zpracování digitálního povodňového plánu
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni - zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017D0032  |  rok: 2017

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:26 000 Kč
Hodnota s DPH:31 460 Kč
Datum účinnosti:10.3.2017
Smluvní strany:STILT PROJECTS s.r.o. (28622294)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0056  |  rok: 2017

dotační management

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:45 000 Kč
Hodnota s DPH:54 450 Kč
Datum účinnosti:18.8.2017
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

44

44,1

44,1

 
44,2

44,2

 
44,3

44,3

 
44

44

 
20180829 151618

20180829 151618

 
 
2.2.2018 21:13:47 | přečteno 603x | Jiří
load