Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Městská sportovní hala v Kuřimi - stavba

36

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim 0.etapa:

Ateliér DPK, s.r.o, Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby

E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602

Cena dle smlouvy o dílo (dále SoD) je 79 966 021,83 Kč bez DPH (vč. dodatku 1 - 12).

Na konci měsíce srpna 2018 proběhly jednotlivé dílčí kolaudace. Dne 5.9.2018 byla zkolaudována budova haly a je zahájen její provoz.

ikona souborupřehled nákladů Sportovní hala Kuřim


Související usnesení

317/19 - RM č.22

15.07.2019
Městská sportovní hala v Kuřimi – dodávka a montáž žaluzií
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Dodávka a montáž venkovních žaluzií na Sportovní halu“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

89/19 - RM č.5

13.02.2019
Dohoda o převodu práv a povinností PCO se společností PATROL Group s.r.o. – zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 641/2018 ze dne 19. 12. 2018 ve věci uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 14. 2. 2019 (OI)

640/18 - RM č.41

19.12.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s JMK
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu, pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ 70884099 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 31. 1. 2019 (OI)

641/18 - RM č.41

19.12.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s PATROL Group s.r.o.
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 31. 1. 2019 (OI)

456/18 - RM č.29

12.09.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku drobného mobiliáře a schvaluje uzavření objednávky se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 258.734,30 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

407/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno IČ 70884099.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

408/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

410/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 279.247,43 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

333/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 10
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 673.304,74 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

334/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu TDI č. 2016/D/0066 na zakázku „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 56.870 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

335/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2016/D/0067 na zakázku „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 11.927,20 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

315/18 - RM č.20

13.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je změna termínu realizace díla sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

265/18 - RM č.18

22.05.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.548.774,17 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

214/18 - RM č.13

25.04.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.497.385,51 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

178/18 - RM č.10

10.04.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 3.183.429,44 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

110/18 - RM č.6

28.02.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 655 761,10 Kč vč. DPH a změna odstavce 5.7.2 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

3/18 - RM č.1

08.01.2018
Městská sportovní hala – pronájem plynárenského zařízení
Schvaluje:
 • záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 28. 2. 2018 (OI)

550/17 - RM č.36

25.10.2017
Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu
Souhlasí:
 • s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018.
 • Termín plnění: 25. 10. 2017 (OI)

487/17 - RM č.32

27.09.2017
Městská sportovní hala – smlouva o připojení k distribuční soustavě
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090110995 pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

489/17 - RM č.32

27.09.2017
Městská sportovní hala - 0. etapa
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0113 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - 0. etapa, změna trasy inženýrských sítí se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 377.520 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

454/17 - RM č.30

12.09.2017
Městská sportovní hala - 0. etapa
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, změna trasy inženýrských sítí 0. etapa se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 76.230 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

430/17 - RM č.28

23.08.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 4.441.820,25 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

319/17 - RM č.20

14.06.2017
Sportovní hala Kuřim - dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Sportovní hala Kuřim“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, který spočívá v navýšení ceny díla o 2.035.940,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

242/17 - RM č.16

10.05.2017
Městská sportovní hala
Schvaluje:
 • úpravu záměru „Sportovní areál Kuřim“ dle zápisu, podání žádosti o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a předložení nového oznámení záměru.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

245/17 - RM č.16

10.05.2017
Městská sportovní hala – smlouva pro stanovení podmínek připojení plynárenského zařízení
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

156/17 - RM č.11

29.03.2017
Městská hala v Kuřimi - dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.047.599,15 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

66/17 - RM č.6

08.02.2017
Městská sportovní hala - archeologický průzkum
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se společností Ústav archeologického památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

43/17 - RM č.3

24.01.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi - změna ÚR
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a schvaluje jako zhotovitele společnost Ateliér DPK s.r.o., Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25348817, za cenu 37.107 Kč vč. DPH, tj. 1/3 celkových nákladů odpovídající podílu města Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

44/17 - RM č.3

24.01.2017
Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi
Schvaluje:
 • název a označení budovy městské sportovní haly "Městská sportovní hala Kuřim".
 • Termín plnění: 31. 1. 2017 (OI)

1/17 - RM č.1

11.01.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi – změna projektové dokumentace a inženýrská činnost
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na zadání zpracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, která je stanovena dle předložené cenové nabídky 570.000 Kč bez DPH, t.j. 689.700 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

1148/16 - ZM č.8

13.12.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi - návrh na zvýšení světlé výšky hracího prostoru a úpravu osvětlení
Souhlasí:
 • s navýšením světlé výška haly na 10 m a s úpravou osvětlení a schvaluje započetí prací na PD pro navýšení světlé výšky haly a úpravu osvětlení.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

496/16 - RM č.36

16.11.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi
Souhlasí:
 • s podáním žádosti o dotaci na projekt "Městská sportovní hala v Kuřimi" do výzvy vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, v programu 133510 pro realizaci projektů v investiční oblasti.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

436/16 - RM č.32

06.10.2016
Výběrové řízení Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 66.688.342 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2016 (OI)

422/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. DPH za činnosti TDI při provádění stavby (část A) a hodinovou sazbou 350 Kč/hod. bez DPH za činnosti TDI při řešení reklamací po dobu záruky díla (část B).
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

423/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 83.490 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

394/16 - RM č.27

08.09.2016
Zahájení VŘ na TDI stavby "Městská sportovní hala v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 9. 9. 2016 (OI)

347/16 - RM č.20

27.07.2016
Zahájení zadávacího řízení „Městská sportovní hala v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 28. 7. 2016 (OI)

348/16 - RM č.20

27.07.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se změnami.
 • Termín plnění: 28. 7. 2016 (OI)

337/16 - RM č.19

21.07.2016
Příkazní smlouva s RTS, a.s.
Schvaluje:
 • uzavření Příkazní smlouvy se společností RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843. Předmětem smlouvy je výkon práv a povinností příkazce podle zákona na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce - Městská sportovní hala v Kuřimi ve výši 96.800 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

1088/16 - ZM č.5

28.06.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky
Schvaluje:
 • odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

300/16 - RM č.17

22.06.2016
Sportovní hala Kuřim – administrace veřejné zakázky na stavební práce
Schvaluje:
 • zadání „Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací stavby Sportovní hala Kuřim“ společnosti RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00, Brno, IČ 25533843, která předložila nabídku v celkové hodnotě 96.800 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

1008/16 - ZM č.1

26.01.2016
Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba" v částce 89.256.198 Kč a DPH ve výši 21 % tj. 18.743.802 Kč.
 • Termín plnění: 26. 1. 2016 (OI)

1009/16 - ZM č.1

26.01.2016
Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • podání žádosti o investiční dotaci na akci „Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelická 7, 110 00 Praha 1.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

468/15 - RM č.26

19.08.2015
Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 3 k SOD č. 2013/D/0040 se spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822. který spočívá ve změně termínu odevzdání pracovního výkazu výměr a rozpočtu.
 • Termín plnění: 15. 9. 2015 (OI)

8/15 - RM č.1

14.01.2015
Stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim"
Bere na vědomí:
 • zprávu z projednání stavu projektu pro stavební povolení "Městská sportovní hala Kuřim" v poradních orgánech města - stavební komisi RM a sportovním výboru ZM, a bere na vědomí harmonogram projektu ve fázi stavebního povolení dle zápisu doplněný o termín veřejného projednání.
 • Termín plnění: 21. 02. 2015 (OI)

514/14 - RM č.34

30.09.2014
Zrušení usnesení RM č. 462/2014
Schvaluje:
 • zrušení usnesení RM č. 462/2014 ze dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

515/14 - RM č.34

30.09.2014
Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

462/14 - RM č.32

10.09.2014
Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace "Městská sportovní hala"
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

326/14 - RM č.20

11.06.2014
Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení
Schvaluje:
 • uzavření „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091857, mezi městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280854000, předmětem smlouvy je připojení budoucí stavby Městské sportovní haly.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

138/14 - RM č.11

26.03.2014
Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014
Souhlasí:
 • se zrušením usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve věci přepracování optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu se závěry sportovního výboru ze dne 14. 8. 2013.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2013

Smlouva o dílo - Projekt sportovní hala Kuřim

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:2 590 000 Kč
Hodnota s DPH:3 133 900 Kč
Datum účinnosti:22.5.2013
Smluvní strany:CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. (27458822)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2015

dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. arch. Kateřina Hašková
Datum účinnosti:26.8.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2013

dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Datum účinnosti:20.12.2013

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2014

dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Datum účinnosti:1.10.2014

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014O0096  |  rok: 2015

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o sml. budoucí nájemní

Typ smlouvy:O spolupráci
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Renata Havlová
Zpracoval:Marek Svoboda
Datum účinnosti:29.1.2015
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2016

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:66 688 342 Kč
Hodnota s DPH:80 692 894 Kč
Datum účinnosti:10.11.2016
Smluvní strany:E.PROXIMA, s.r.o. (25395602)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Hodnota bez DPH:67 554 126,- Kč
Hodnota s DPH:81 740 493,- Kč
Datum účinnosti:31.3.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:69 236 722,- Kč
Hodnota s DPH:83 776 434,- Kč
Datum účinnosti:30.6.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:72 907 648,- Kč
Hodnota s DPH:88 218 254,- Kč
Datum účinnosti:31.8.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0067  |  rok: 2016

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:69 000 Kč
Hodnota s DPH:83 490 Kč
Datum účinnosti:13.10.2016
Smluvní strany:Eurovision, a.s. (27691845)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0066  |  rok: 2016

SMLOUVA O VÝKONU TDI NA STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:329 000 Kč
Hodnota s DPH:398 090 Kč
Datum účinnosti:13.10.2016
Smluvní strany:Eurovision, a.s. (27691845)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0025  |  rok: 2016

DOHODA O PROVEDENI ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:15 000 Kč
Hodnota s DPH:18 150 Kč
Datum účinnosti:16.2.2016
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0032  |  rok: 2017

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Typ smlouvy:O uzavření smlouvy budoucí
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:19.6.2017
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567) a GridServices, s.r.o. (27935311)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0070  |  rok: 2017

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:2.10.2017
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0024  |  rok: 2017

EON Smlouva o připojení

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:62 500 Kč
Hodnota s DPH:62 500 Kč
Datum účinnosti:4.1.2017
Smluvní strany:E.ON Česká republika, s. r. o. (25733591) a EG.D, a.s. (28085400)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0113  |  rok: 2017

Smlouva o dílo - projekt 0.etapa

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:63 000 Kč
Hodnota s DPH:76 230 Kč
Datum účinnosti:6.10.2017
Smluvní strany:Ateliér DPK, s.r.o. (25348817)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0113  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:375 000,- Kč
Hodnota s DPH:453 750,- Kč
Datum účinnosti:6.10.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0064  |  rok: 2019

Dohoda o ukončení smlouvy

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:31.12.2019
Smluvní strany:PATROL group s.r.o. (46981233)

Soubory ke stažení:

36

36,1

36,1

 
36

36

 
36,2

36,2

 
36,3

36,3

 
DSC00454

DSC00454

 
DSC00450

DSC00450

 
DSC00453

DSC00453

 
DSC00449

DSC00449

 
DSC00451

DSC00451

 
DSC00452

DSC00452

 
DSC00455

DSC00455

 
DSC00457

DSC00457

 
DSC00456

DSC00456

 
DSC00458

DSC00458

 
DSC00459

DSC00459

 
DSC00460

DSC00460

 
DSC00461

DSC00461

 
DSC00462

DSC00462

 
DSC00465

DSC00465

 
DSC00463

DSC00463

 
DSC00464

DSC00464

 
DSC00466

DSC00466

 
DSC00467

DSC00467

 
DSC00468

DSC00468

 
DSC00469

DSC00469

 
DSC00470

DSC00470

 
DSC00471

DSC00471

 
DSC00473

DSC00473

 
DSC00472

DSC00472

 
DSC00474

DSC00474

 
DSC00475

DSC00475

 
DSC00476

DSC00476

 
DSC00477

DSC00477

 
DSC00478

DSC00478

 
 
2.2.2018 21:18:08 - aktualizováno 6.2.2018 14:07:17 | přečteno 2046x | Jiří
load