Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce uličního prostoru - pr

32

Stručný popis akce

Jednotná kanalizace z roku 1950 je ve špatném technickém stavu s nestandardním uložením v zeleném pásu pod vzrostlými stromy a sloupy VO. Dešťové svody jednotlivých nemovitostí jsou většinou vyvedeny na chodník. K odvodnění ploch komunikace v ulici slouží otevřený betonový žlab, zaústěný přes lapač splavenin do dešťové kanalizace, která vede do místní vodoteče. V uvedené ulici bude navržen oddílný systém kanalizace. Splašková a dešťová kanalizace bude umístěna do vozovky a stávající kanalizace v zatravněném pásu zaplněna. Dále je navržena rekonstrukce úseku splaškové a dešťové kanalizace v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu. Rekonstrukce vodovodu proběhne od nově vybudovaného kruhového objezdu po vodojem, v celém úseku ulice Kpt. Jaroše. Vše proběhne v koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí a rekonstrukcí komunikace, pouze pod nově vybudovaným kruhovým objezdem zůstanou sítě stávající. Vzhledem k finanční náročnosti stavby, bude s největší pravděpodobností realizace rozdělena na několik etap.

Fotografie a studie

 

Termín zahájení: nejdříve rok 2020


Délka realizace: odhad 14 měsíců


Celkové náklady na zpracování PD: 1.700.000 Kč


Podrobné informace

V květnu roku 2017 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Smlouva na pořízení PD byla podepsána v srpnu 2017. Termín odevzdání PD (DUR, DSP, DPS) je konec srpna 2018.

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

PD (rekonstrukce IS včetně uličního prostoru dle DOD, D.č.1):  1.628.660 Kč
IČ BVK: 41.400 Kč


Související usnesení

314/18 - RM č.20

13.06.2018
Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0047 se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby do 31. 8. 2018 a navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH, tj. 64.130 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

345/17 - RM č.22

27.06.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH s.r.o, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno IČ 26917581, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2017 (OI)

32

32

32

 
32,2

32,2

 
32,1

32,1

 
 
2.2.2018 21:19:23 | přečteno 581x | Jiří
load