Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka

Cyklostezka Kuřim   Lipůvka

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0003955


IROP CZ RO B C RGB

Stručný popis akce

Jedná se o cyklostezku vedenou částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o navazující cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka.

Fotografie a studie

ikona souboruPřehledná situace

Zhotovitel projektové dokumentace Cyklostezka Kuřim-Lipůvka: 
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Termín zahájení realizace stavby: 06/2018

Termín ukončení realizace stavby: 12/2018

Celkové náklady stavby: dle SoD 27.560.436,- Kč vč. DPH

Podrobné informace

Cyklostezka bude dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

Dne 14. 9. 2017 nabylo právní moci stavební povolení s č. j. MK/12597/17/OD.

Podali jsme žádost o dotaci do programu ITI a obdrželi jsme registraci akce. 

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě zhodnocení získaných nabídek byla vybrána společnosti EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno. s nejvhodnější nabídkou.

Dne 15.6.2018 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Stavba probíhá v úseku Blanenská (SO 104), směr Lipůvka za areálem TOS (SO 102, SO 103).

53

53,1

53,1

 
53,2

53,2

 
53,4

53,4

 
53,3

53,3

 
53

53

 
Cyklostezka Kuřim   Lipůvka

Cyklostezka Kuřim Lipůvka

 
 
2.2.2018 21:10:39 - aktualizováno 29.8.2018 16:40:21 | přečteno 1980x | Jiří
load