Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p. 839-847 - projekt

29

Stručný popis akce

Jednotná kanalizace v místní komunikaci byla vybudována cca v roce 1955, vyžaduje lokální opravy výkopem a její dvě ramena vedou pod suterénem bytových domů v hloubce 3,5 m. Z výše uvedeného vyplynula nutnost přeložení kanalizace a zrušení obou ramen vedoucích pod bytovými domy. Rekonstrukce této kanalizace navazuje na rekonstrukci kanalizace v ul. Legionářská, do které bude zrekonstruovaná stoka zaústěna. Původní záměr byl, aby stavba proběhla v koordinaci s rekonstrukcí místní obslužné komunikace (výskyt výtluků, špatný spád komunikace) a v koordinaci s rekonstrukcí kanalizačních přípojek. Projekt i realizaci přípojek si hradí vlastníci nemovitostí na vlastní náklady a v koordinaci s akcí města.

Fotografie a studie

Termín zahájení realizace: termín není znám

Termín ukončení: termín není znám

Celkové náklady:

Podrobné informace

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

PD (SoD, D.č.1) rekonstrukce kanalizace: 476.890 Kč
IČ BVK: 12.118 Kč
PD komunikace: nebyla doposud naceněna


Související usnesení

60/22 - RM č.4

16.02.2022
Realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - návrh dodatku č. 1
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0083 na sektorovou zakázku s názvem akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ se společností Inženýrské stavby Brno, spol., s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, kterým se navyšuje smluvní cena o 122.800,06 Kč bez DPH, a to na 5.377.992,06 Kč bez DPH. Změny spočívají ve změně technologie protlaku, demontáži části stávajícího plynovodního potrubí a bourání betonové desky.

324/21 - RM č.22

18.08.2021
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - realizace akce
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO 41601645, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 5.255.192 Kč bez DPH, tj. 6.358.782,32 Kč vč. DPH.

73/18 - RM č.5

14.02.2018
Zrušení usnesení č. 623/2017 schválené Radou města Kuřimi dne 6. 12. 2017
Ruší:
  • usnesení č. 623/2017 ze dne 6. 12. 2017 ve věci uzavření Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“.
  • Termín plnění: 14. 2. 2018 (OI)

74/18 - RM č.5

14.02.2018
Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0026 na zakázku: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, se společností DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 47916311, který zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m změnou ceny díla na 446.974 Kč a prodloužením termínu plnění dle přílohy.
  • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

623/17 - RM č.40

06.12.2017
Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - změna rozsahu díla
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m.
  • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

344/17 - RM č.22

27.06.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 447916311, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 299.400 Kč bez DPH, tj. 392.190 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2017 (OI)

29

29,2

29,2

 
29

29

 
29,1

29,1

 
 
2.2.2018 21:20:18 | přečteno 765x | Jiří
load