Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace - projekt + realizace

- Stávající kanalizace v ul. Zahradní z roku 1950;

- špatný stavební stav;

- vyžaduje rekonstrukci v úseku od ul. Legionářská po ul. Nádražní (DN 400 v délce 75m a DN 300 v délce 117m);

- stávající kanalizace částečně vedena v těsném souběhu s vodovodním řadem;

- nutnost přeložky vodovodu v délce cca 50m DN 125 a zvětšit průměr na 150;

- ve veřejné části vyměněna kanalizačních přípojek;

- optimalizace trasy a spád kanalizace v rámci projektové dokumentace;

- koordinace s  ostatními sítěmi;

- celoplošná rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v této ulici součást samostatného projektu. 

Přílohy:

V říjnu 2017 byla projektová dokumentace "Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace" (DUR, DSP, DPS) dokončena, předána městu a proplacena. Od září město řeší uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s JMK.

Akce PD "Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova uličního prostoru" je stále projednávána, městu byl začátkem října 2017 předložen koncept situace.

PD "Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace" je nutno koordinovat s akcí "Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova uličního prostoru" a s výměnou svítidel a kabelového vedení v této ulici.


Související usnesení

411/19 - RM č.31

25.09.2019
Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - dodatek ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ na 9.444.103 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

282/19 - RM č.17

12.06.2019
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 53.926.296 Kč bez DPH, tj. 65.250.819 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

635/18 - RM č.41

19.12.2018
Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace"
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)
17.2.2017 14:57:11 - aktualizováno 23.2.2017 9:47:46 | přečteno 553x | Jiří
load