Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tišnovská (za hřbitovem) - oprava kanalizace robotem

- město Kuřim je vlastníkem jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 400 v lokalitě Tišnovská za hřbitovem od roku 2013, dříve ve vlastnictví Státního statku. Částečně leží kanalizace v pozemcích Statutárního města Brna, částečně na soukromých parcelách a na pozemcích města Kuřimi;

- špatný technický stav;

- nepředáno do provozu Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. (podmíněno opravou kanalizace);

- oprava bezvýkopově - vyvložkovat a robotem; ručně - revizní šachty. 

Přílohy:

V průběhu září došlo k čištění a opravám kanalizace robotem. V říjnu byly vyvložkovány 4 úseky kanalizace a opraveny šachty. Akce byla koncem října ukončena.


Související usnesení

552/17 - RM č.37

31.10.2017
„Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047 se společností WOMBAT s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553 na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, který spočívá v navýšení ceny za dílo.
  • Termín plnění: 30. 11. 2017 (OI)

453/17 - RM č.30

12.09.2017
„Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047 se společností WOMBAT s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, který spočívá ve změně technologie opravy a navýšení ceny za dílo.
  • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

409/17 - RM č.27

08.08.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností WOMBAT, s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553 v hodnotě 1.196.174 Kč bez DPH, tj. 1.447.371 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

163/17 - RM č.12

12.04.2017
Výběrové řízení: „Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné kanalizace“ - realizace
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
  • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)
17.2.2017 14:52:57 - aktualizováno 23.2.2017 10:08:58 | přečteno 679x | Jiří
load