Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa

V souvislosti s plánovanou realizací akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská“ a dočasným přemístěním tříd mateřské školy do objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená byla schválena investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa“ (družiny). V objektu měly být rekonstruovány sociální zařízení a výdejna stravy, aby vyhovovala nárokům mateřské školy. Na základě závěrů z místního šetření se zástupci Krajské hygienické správy Brno bylo dohodnuto, že provizorní přesun do náhradních prostor je možný bez výrazných stavebních úprav. Dle dohody je zde možno umístit 2 třídy mateřské školy s max. počtem 2x 28 dětí. Další úpravy vychází z vypracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplývá větší rozsah stavebních úprav. V důsledku toho bylo schváleno rozpočtové opatření.

Začátkem července 2017 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Střechy Pelán, s.r.o., která okamžitě zahájila stavební práce. Stavební práce byly ukončeny 31.8.2017. V posledním týdnu prázdnin zde byly, díky obrovskému úsilí a píli personálu z MŠ Zborovská, nastěhovány dvě třídy z MŠ Zborovská. Provoz mateřské školy v provizorních prostorech na ul. Otevřené byl zahájen dne 4.9.2017.

Rozsah stavebních úprav:

· odstranění hořlavého podhledu

· oprava stropní konstrukce

· zapravení a vymalování stropní žebrové konstrukce,

· nehořlavý nátěr ocelových sloupů

· přemístění osvětlení

· nové elektrické rozvody

· dozdění příček, případně odstranění,

· zazdění oken v příčkách, včetně zárubní (otevírání ve směru úniku),

· odstranění prahů,

· protipožární prostupy,

· výměna dveří za protipožární

· umístění topení do podlahy v místě úniku,

· vymalování, včetně případného zapravení,

· napojení myčky,

· výměna baterie ve výdejně jídla za bezdotykovou baterii,

· zprovoznění WC u výdejny - nový rozvod vody,

· přístupový systém,

· panikové kliky s blokátory,

· doplnění hasicích přístrojů,

· doplnění hlásičů kouře do prostoru každé třídy,

· umístění nouzového osvětlení s piktogramy na únikový cestách,

· zřetelné označení únikových cest.

Související náklady:

Náklady na zajištění požárně bezpečnostní pasportizace a řešení stavby 15 657,- Kč

Náklady na projektovou dokumentaci a AD 29 282,- Kč

Náklady na TDI 16 000,- Kč

Náklady na realizaci 2 024 739,- Kč

Náklady na statický posudek 1 800,- Kč

Náklady na přístupový systém 50 000,- Kč

Náklady na panikové kliky s blokátory 65 900,- Kč

Náklady na přesun 6ti umyvadel z MŠ Zborovská 35 000,- Kč

Celkové náklady 2 238 378,- Kč

Koncem roku 2017 budou zahájeny projektové práce na celkovou rekonstrukci objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená (družiny). Samotná realizace je plánována po vrácení objektu základní škole s ohledem na možnosti čerpání dotace.

 

Související usnesení

615/18 - RM č.40

11.12.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 3
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně platebních podmínek z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

331/18 - RM č.22

26.06.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 1
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny díla o 27.225 Kč vč. DPH na projekt vzduchotechniky a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2018 z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

212/18 - RM č.13

25.04.2018
„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - pořízení PD
Schvaluje:
  • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci " Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby v celkové hodnotě 259 787 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

431/17 - RM č.28

23.08.2017
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - stavba
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0087 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - stavba“ se společností Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941, který spočívá v navýšení ceny díla o 384.478 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

361/17 - RM č.23

11.07.2017
Stavební úpravy bývalé MŠ na ulici Otevřená II. etapa
Schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM při zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - stavba“ a schvaluje jako zhotovitele společnost Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941.
  • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)
17.2.2017 14:57:37 - aktualizováno 5.11.2017 0:21:38 | přečteno 491x | o.hanakova
load