Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Okružní křižovatka Podlesí – novostavba

Akce přechází z roku 2016. Byla zpracována změna projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby (změna se týkala úpravy sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie). Koncem roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V březnu 2017 bylo vydáno stavební povolení. Začátkem května proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení je firma STRABAG a.s. V polovině června došlo k podpisu smlouvy o dílo a následnému předání stavby zhotoviteli. V průběhu června, července zhotovitel vyřizoval dočasné dopravní řešení, spolu s dočasným přemístěním autobusové zastávky. Dále byly řešeny přeložky kabelů telekomunikačních sítí a NN. Stavební práce byly zahájeny 7.8.2017, s předpokládanou dobou výstavby 3 měsíce. Provoz po dobu realizace stavby zůstává zachován v jednom pruhu.

V průběhu realizace stavby bylo objeveno vedení zatrubněného příkopu dešťové kanalizace v úseku místní komunikace. Byly provedeny kamerové zkoušky a zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace, která byla zborcená v úseku křižovatky. Kanalizace není vedena v technické mapě a projektant ji nezjistil. Spolu s dešťovou kanalizací bylo řešeno i křížení plynovodu, který byl veden přes příkop shybkou a následně zasypán. Dále byla v místě okružní křižovatky provedena výměna vodovodu, kterou provedly Brněnské vodovody a kanalizace na vlastní náklady, firma STRABAG, a.s. nachystala výkopové práce. Ze zmíněných důvodů došlo k prodloužení doby výstavby o 1 měsíc.

Stavba byla převzata dne 30. 11. 2017 s nedodělky nebránícími užívání. Zhotoviteli je držena pozastávka ve výši 10 % z ceny sjednané v SOD, včetně dodatků. Termín odstranění nedodělků je stanoven do 30.4.2018. Do té doby je vyřízeno zvláštní užívání komunikace a s tím související přechodné dopravní značení. Předpokládaný termín kolaudace do 30.4.2018.

Související náklady:

PD změna DUR + DSP vč. rozpočtu 98 010,- Kč

Plán BOZP (Ing. František Parák) 5 808,- Kč

Výkon TDI (Ing. Pavel Šudák) 80 000,- Kč

Výkon AD (Ing. Jiří Bajer) 15 000,- Kč

Realizace stavby (STRABAG, a.s.) celkem 4 981 248,20 Kč

Přeložka kabelu NN (EON) 152 134,- Kč

Přeložka sítě elektronických komunikací (CETIN)  129 943,- Kč

Přeložka slaboproudého kabelu (KT) - projekt 8 470,- Kč

Ostatní náklady 6 900,- Kč

Přechodné dopravní značení 10 400,- Kč

Celkové náklady 5 487 913,20 Kč

 

Související usnesení

582/17 - RM č.39

22.11.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 152.111,68 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

523/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí
Schvaluje:
 • výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, kterou provádí společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, dle varianty A bez jednotné kanalizace.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

525/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 646.421,62 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2017 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

262/17 - RM č.17

23.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - schválení smlouvy s EON na přeložku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky zařízení distribuční soustavy pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

235/17 - RM č.16

10.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

192/17 - RM č.14

26.04.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, zahájení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)
20.2.2017 15:39:37 - aktualizováno 28.1.2018 21:21:39 | přečteno 817x | o.hanakova
load