Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Hasičská zbrojnice - nábytek

V září byla dopracována zadávací dokumentace pro nábytek v zasedací místnosti a klubovně. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na I. etapu – zhotovení nábytku pro klubovnu. Dne 22. 11. 2017 rada města schválila výsledek zadávacího řízení usn. č. 591/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 191 313,10 Kč s DPH.

Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena.
V zadávacích podmínkách byl uveden termín plnění do 22. 12. 2017.

Po zaslání oznámení o přidělení zakázky zástupce společnosti pan Slatina podal žádost o posunutí termínu zhotovení veřejné zakázky z časových důvodů.


Související usnesení

156/18 - RM č.10

10.04.2018
„Hasičská zbrojnice – nábytek“ – II. etapa
Schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci "Hasičská zbrojnice-nábytek" - II. etapa a schvaluje uzavření smlouvy se společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za celkovou cenu 408.685,- Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

607/17 - RM č.40

06.12.2017
„Hasičská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa
Schvaluje:
  • změnu termínu dokončení prací zakázky „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa do 20. 1. 2018.
  • Termín plnění: 25. 1. 2018 (OI)

591/17 - RM č.39

22.11.2017
VŘ Hasičská zbrojnice - nábytek - vyhodnocení
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 158.110 Kč bez DPH, t.j. 191.313,10 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

540/17 - RM č.36

25.10.2017
Hasičská zbrojnice nábytek - zahájení VŘ - 1. etapa
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru „Hasičská zbrojnice - nábytek - 1. etapa“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky dle zápisu se změnami.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

541/17 - RM č.36

25.10.2017
Hasičská zbrojnice nábytek - návrh členů hodnotící komise
Jmenuje:
  • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem "Hasičská zbrojnice - nábytek".
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)
17.2.2017 14:55:18 | přečteno 593x | Jiří
load