Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Cyklostezka Kuřim-Lipůvka – novostavba

Jedná se o cyklotrasu vedenou částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o navazující cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka.

Cyklostezka bude dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

Dne 14. 9. 2017 nabylo právní moci stavební povolení s č. j. MK/12597/17/OD.  Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Administrátorem výběrového řízení je společnost Regionální poradenská agentura, s. r. o. Projektová dokumentace pro výběrové řízení byla zpracována firmou HBH projekt, s.r.o.

Podali jsme žádost o dotaci do programu ITI a obdrželi jsme registraci akce. Připomínkujeme zadávací dokumentaci do výzvy na zhotovitele akce. Celkové výdaje na akci jsou 31 117 875 Kč. Celkové způsobilé výdaje 23 822 378 Kč, 90% výše dotace, tj. 21 440 141 Kč.


Související usnesení

535/22 - RM č.36

07.12.2022
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - služebnost s JMK
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívajícího v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, případně odstranit stavbu cyklostezky vybudované v rámci stavby „Cyklostezka Kuřim – Lipůvka“ v rozsahu dle GP č. 3969-7825/2021 k části pozemku parc. č. 1843/20 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1 664 Kč, na dobu neurčitou.

622/18 - RM č.40

11.12.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 7.140,85 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

590/18 - RM č.37

20.11.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 340.539 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

350/18 - RM č.23

11.07.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

253/18 - RM č.16

09.05.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - vyhodnocení VŘ
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu na zakázku „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 22.777.220,27 Kč bez DPH, tj. 27.560.436,53 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

157/18 - RM č.10

10.04.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka TDI
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 100.430 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby a hodinové sazbě 300 Kč/hod bez DPH za činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

177/18 - RM č.10

10.04.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka BOZP
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Tomášem Dvořáčkem, [Osobní údaj odstraněn], 666 03 Malhostovice, IČ 75325624, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.400 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

75/18 - RM č.5

14.02.2018
Zahájení zadávacího řízení „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

76/18 - RM č.5

14.02.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka komise pro VŘ
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka".
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

551/17 - RM č.36

25.10.2017
Cyklostezka Kuřim-Lipůvka - PDPS
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci "Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" a schvaluje uzavření smlouvy se společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ 44961944 za celkovou cenu 94.380 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

488/17 - RM č.32

27.09.2017
Cyklostezka Kuřim-Lipůvka administrátor VŘ
Schvaluje:
 • uzavření Příkazní smlouvy se společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ 26298163 ve výši 50.820 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

327/17 - RM č.20

14.06.2017
Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“
Souhlasí:
 • s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním, realizací a užíváním stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ s obcí Lipůvka, se sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka, IČ 00280569 a s vlastníky pozemku pac. č. 935/30, k. ú. Lipůvka - Ing. Václavem Vachem a Ing. Helenou Vachovou, bytem Lipůvka [Osobní údaj odstraněn], 679 22 Lipůvka.
 • Termín plnění 30. 6. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017B0035  |  rok: 2017

Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemku p.č.935/30 v k.ú. Lipůvka

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:28.6.2017
Smluvní strany:Obec Lipůvka (00280569)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0112  |  rok: 2017

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Hodnota:42 000 Kč
Hodnota s DPH:50 820 Kč
Datum účinnosti:3.10.2017
Smluvní strany:Regionální poradenská agentura, s.r.o. (26298163)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018D0106  |  rok: 2018

Dohoda archeolog.výzkum

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:15 000 Kč
Hodnota s DPH:18 150 Kč
Datum účinnosti:31.7.2018
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2022D0152  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení věcného břemene

Typ smlouvy:O zřízení věcného břemene
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:1 375 Kč
Hodnota s DPH:1 664 Kč
Datum účinnosti:18.1.2023
Smluvní strany:Jihomoravský kraj (70888337)

Soubory ke stažení:

17.2.2017 14:58:08 - aktualizováno 22.10.2017 22:07:28 | přečteno 1691x | Jiří
load