Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba

Akce byla rozdělena na etapy:

1. etapa – bourací práce a rekonstrukce kanalizace - demolice původního objektu Služba škole a přeložka hlavní kanalizační stoky v území.
Zhotovitel: Trepart s.r.o., akce dokončena předána 31. 12. 2015.
Celkové náklady za realizaci 1. etapy: 3 119 188,86 Kč vč. DPH.

2. etapa – novostavba - realizace přístavby školního pavilonu.
Zhotovitel PKS stavby a.s., stavba dokončena předána, probíhá odstraňování drobných nedodělků.
Cena ze SoD 35 919 221,00 Kč vč. DPH.
Celkové náklady za realizaci 2. etapy 37 542 992,90 vč. DPH.

Interiér
Část A – truhlářské výrobky: vybavení novostavby nábytkem.
Zhotovitel ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., celková cena díla 1 274 105,80 Kč vč. DPH, probíhá odstraňování drobných nedodělků.

Část B – vybavení tělocvičny - dodávka tělocvičného nářadí.
Dodavatel Trisport Havel s.r.o., celková cena díla 135 146,11 Kč vč. DPH, dokončeno, předáno.

Část C – Boulderingová stěna - dodávka a montáž horolezecké stěny do tělocvičny.
Dodavatel Trisport Havel s.r.o., celková cena díla 84 373,30 Kč vč. DPH, dokončeno, předáno.

Projekt byl spolufinancován z podprogramu - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, Ministerstva financí, ve výši 30.895.000,- Kč.

Kolaudace přístavby nového školního pavilonu je naplánována koncem ledna 2017.

Silvie Peřinová
odbor investiční
Související usnesení

119/17 - RM č.9

08.03.2017
„ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci "ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. přípravy projektu a studie projektu v celkové hodnotě 446.121 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 3. 2017 (OI)

538/16 - RM č.41

13.12.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, nové PBŘ
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na výměnu protipožárních dveří týkající se akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ a zadání této zakázky společnosti PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 15. 1. 2017 (OI)

520/16 - RM č.37

30.11.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Oprava dodatku č. 6 k SoD
Ruší:
 • usnesení č. 493/2016 ze dne 16. 11. 2016 ve věci uzavření Dodatku č. 6 v části navýšení ceny díla a schvaluje navýšení ceny díla o 301.848,48 Kč vč. DPH na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 5. 12. 2016 (OI)

524/16 - RM č.37

30.11.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 7 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 275.555,21 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 5. 12. 2016 (OI)

492/16 - RM č.36

16.11.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 5 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 48.065,51 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 5. 12. 2016 (OI)

493/16 - RM č.36

16.11.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 6 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 265.838,41 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 5. 12. 2016 (OI)

467/16 - RM č.35

01.11.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 3 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 310.109,42 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 21. 11. 2016 (OI)

454/16 - RM č.34

19.10.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér část A, Dodatek č. 1 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0039 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér - dílčí část A: truhlářské výrobky“ se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, který spočívá v odpočtu méněprací 61.250,20 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 21. 11. 2016 (OI)

336/16 - RM č.19

21.07.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 2 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v přípočtu víceprací 334.849,07 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 8. 2016 (OI)

252/16 - RM č.15

03.06.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér, odstoupení z VŘ
Souhlasí:
 • s uzavřením smlouvy se společností Trisport Havel s.r.o., se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, která předložila na dílčí část B této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 135.149,11 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

204/16 - RM č.13

17.05.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 1 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v přípočtu víceprací 396.188,12 Kč vč. DPH a odpočtu méněprací 42.843,92 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 5. 2016 (OI)

209/16 - RM č.13

17.05.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér, výsledek zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, která předložila na dílčí část A této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 1.335.356 Kč vč. DPH, se společností SPORT CLUB s.r.o., se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 26845431, která předložila na dílčí část B této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 129.215,90 Kč vč. DPH a se společností Trisport Havel s.r.o., se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, která předložila na dílčí část C této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 84.373,30 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

168/16 - RM č.10

20.04.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - interiér, schválení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2016 (OI)

21/16 - RM č.2

26.01.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Oprava dodatku č. 4 ke SoD
Souhlasí:
 • s opravou usnesení č. 714/2015 RM ze dne 22. 12. 2015 - souhlasí s opraveným dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 288.153 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 1. 2016 (OI)

22/16 - RM č.2

26.01.2016
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 5 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v odpočtu méněprací.
 • Termín plnění: 31. 1. 2016 (OI)

11/16 - RM č.1

13.01.2016
Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba: 2. etapa“, výsledek VŘ
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z jednání hodnotící komise na výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Pavlem Šudákem, se sídlem Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 ve výši 325.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění 31. 1. 2016 (OI)

717/15 - RM č.46

28.12.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba (2), výsledek zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z prvního jednání hodnotící komise na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PKS stavby, a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
 • Termín plnění: 31. 1. 2016 (OI)

714/15 - RM č.45

22.12.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 4 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 348.665,13 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

705/15 - RM č.44

16.12.2015
Výběr TDI na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba"
Schvaluje:
 • odlišný postup (dle zápisu) ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky na výkon TDI akce "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa“.
 • Termín plnění: 12. 2. 2016 (OI)

651/15 - RM č.41

27.11.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 3 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá změně termínu dokončení díla.
 • Termín plnění: 30. 12. 2015 (OI)

619/15 - RM č.39

12.11.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, schválení zadávacího řízení 2. etapa
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa“, dále schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 31. 1. 2016 (OI)

620/15 - RM č.39

12.11.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 2. etapa: novostavba“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba 2. Etapa: novostavba“.
 • Termín plnění: 30. 12. 2015 (OI)

615/15 - RM č.38

05.11.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 2 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 197.794,30 Kč vč. DPH a změně termínu dokončení díla.
 • Termín plnění: 30. 12. 2015 (OI)

589/15 - RM č.37

26.10.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, zrušení zadávacího řízení 2. etapa
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa“, dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 10. 2015 (OI)

578/15 - RM č.36

20.10.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. Etapa, Dodatek č. 1 ke SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá ve změně termínu dokončení díla z 22. 10. 2015 do 9. 11. 2015.
 • Termín plnění: 30. 11. 2015 (OI)

579/15 - RM č.36

20.10.2015
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, PD interiéru
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace interiéru akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points, s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793.
 • Termín plnění: 20. 10. 2015 (OI)

553/15 - RM č.33

01.10.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, schválení zadávacího řízení 2. etapa
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa“, dále schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 10. 2015 (OI)

554/15 - RM č.33

01.10.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 2. Etapa: novostavba, návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba 2. Etapa: novostavba“.
 • Termín plnění: 30. 11. 2015 (OI)

1105/15 - ZM č.6

01.10.2015
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba, realizace
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 52,6 mil. Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 1. 10. 2015 (OI)

493/15 - RM č.28

25.08.2015
Město Kuřim-ZŠ Kuřim-vybudování nových výukových kapacit-novostavba, projektová dokumentace, Dodatek č. 1 k SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0027 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ se společností 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá ve změně termínu dokončení díla.
 • Termín plnění: 30. 10. 2015 (OI)

458/15 - RM č.25

05.08.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. Etapa – výsledek zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z prvního jednání hodnotící komise a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
 • Termín plnění 30. 9. 2015 (OI)

395/15 - RM č.21

10.07.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, schválení zadávacího řízení 1. etapa
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 8. 2015 (OI)

396/15 - RM č.21

10.07.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 1. Etapa, návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba 1. Etapa“.
 • Termín plnění: 30. 8. 2015 (OI)

1078/15 - ZM č.4

16.06.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 44,166 mil. Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

298/15 - RM č.17

27.05.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, schválení SoD
Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ se společností 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.267.542 Kč vč. DPH se změnami.
 • Termín plnění: 30. 6. 2015 (OI)

286/15 - RM č.16

25.05.2015
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, výsledek VŘ
Schvaluje:
 • hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce "Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - novostavba" dle zápisu.
 • Termín plnění 30. 6. 2015 (OI)

284/15 - RM č.15

14.05.2015
Odstoupení od smlouvy č. 2015/D/0002 pro veřejnou zakázku ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace.
Souhlasí:
 • s odstoupením od smlouvy o dílo č. 2015/D/0002 uzavřené s Ing. Františkem Kalou, Arménská 508/15,62500 Brno. IČ 12165026 na akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace".
 • Termín plnění: 14. 5. 2015 (OI)

285/15 - RM č.15

14.05.2015
Výběr dodavatele projektové dokumentace na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba"
Schvaluje:
 • navržený postup výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba"
 • Termín plnění 30. 6. 2015 (OI)

239/15 - RM č.12

21.04.2015
Zápis komise stavební
Bere na vědomí:
 • závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 4. 2015 v bodech 1, 5, 6, 7, 8, schvaluje body 2, 3, 4, 9 a 10.
 • Termín plnění: 15. 5. 2015 (OI)

208/15 - RM č.11

08.04.2015
ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – novostavba, projektová dokumentace – zápis z 1. VV
Bere na vědomí:
 • postup přípravy projektu ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace a souhlasí se závěry z 1. výrobního výboru ze dne 1. 4. 2015.
 • Termín plnění: 30. 4. 2015 (OI)

84/15 - RM č.6

23.02.2015
Rozhodnutí o přidělení zakázky - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na službu „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Františkem Kalou, IČ 12165026, Arménská 15, 625 00 Brno (sdružení KALA projekt - team sdružení fyzických osob), který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 467.500 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

32/15 - RM č.2

20.01.2015
ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace - zahájení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 28. 02. 2015 (OI)

1015/15 - ZM č.1

20.01.2015
Podání žádosti o dotaci na MŠMT
Schvaluje:
 • podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s projektem „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba“.
 • Termín plnění: 30. 06. 2015 (OI)

9/15 - RM č.1

14.01.2015
ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – přestavba, výsledek VŘ
Schvaluje:
 • zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová dokumentace“ - varianta A - rekonstrukce stávajícího objektu Služba škole.
 • Termín plnění: 31. 01. 2015 (OI)

1191/14 - ZM č.9

19.11.2014
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí – „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba“
Schvaluje:
 • podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí s projektem „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba“.
 • Termín plnění: 30. 11. 2014 (KÚ)

513/14 - RM č.34

30.09.2014
Zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba
Souhlasí:
 • zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace pro realizaci na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

1160/14 - ZM č.8

30.09.2014
Pozměňující návrh - Schválení realizace investiční akce-ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba
Souhlasí:
 • s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“ za cenu 20 mil. Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

437/14 - RM č.28

20.08.2014
Stavební úpravy na objektu služba škole
Schvaluje:
 • studii stavebních úprav stávajícího objektu služba škole při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 ve variantě A dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 8. 2014 (OI)

328/14 - RM č.20

11.06.2014
Žádost o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000
Schvaluje:
 • vyčlenění finančních prostředků ve výši 56.000,- Kč z ORG 1008 000 000 Studie a projekty na zpracování architektonické studie stavby Stavební úpravy bývalého objektu Služby škole na ul. Otevřená 1227.
 • Termín plnění: 31. 10. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2015D0067  |  rok: 2016

SOD-Město Kuřim-ZŠ Kuřim-vybudování nových výukových kapacit

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:29 685 307 Kč
Hodnota s DPH:35 919 221 Kč
Datum účinnosti:29.1.2016
Smluvní strany:PKS stavby a.s. (46980059)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2015D0067  |  rok: 2016

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota bez DPH:29 977 327,- Kč
Hodnota s DPH:36 272 565,- Kč
Datum účinnosti:18.5.2016

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0039  |  rok: 2016

Město Kuřim_ZŠ Kuřim_vybudování nových výukových kapacit_novostavba - Interiér_část A

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:1 103 600 Kč
Hodnota s DPH:1 335 356 Kč
Datum účinnosti:8.6.2016
Smluvní strany:ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. (26943344)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0041  |  rok: 2016

Město Kuřim_ZŠ Kuřim_vybudování nových výukových kapacit_novostavba - Interiér_část B

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:111 691 Kč
Hodnota s DPH:135 146 Kč
Datum účinnosti:9.6.2016
Smluvní strany:TRISPORT HAVEL s.r.o. (25217666)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0040  |  rok: 2016

Město Kuřim_ZŠ Kuřim_vybudování nových výukových kapacit_novostavba - Interiér_část C

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:69 730 Kč
Hodnota s DPH:84 373 Kč
Datum účinnosti:9.6.2016
Smluvní strany:TRISPORT HAVEL s.r.o. (25217666)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0005  |  rok: 2016

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - výkon TDI

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:325 000 Kč
Hodnota s DPH:325 000 Kč
Datum účinnosti:1.2.2016
Smluvní strany:Ing. Pavel Šudák (01446487)

Soubory ke stažení:

29.2.2016 8:56:22 - aktualizováno 20.10.2017 15:18:23 | přečteno 950x | Jiří
load