Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Do plánu investic na roky 2016 - 2020 budou zařazeny projektové přípravy staveb:

a) ul. Zahradní - rekonstrukce jednotné kanalizace, úsek od ul. Legionářská po ul. Nádražní, v délce cca 180m (město Kuřim plánuje v budoucnu rekonstrukci celé vozovky v této ulici v koordinaci s inženýrskými sítěmi - VN)

b) ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, v délce cca 450m (investiční akce vyvolaná na základě obnovy komunikace v celé délce ulice - investor Správa a Údržba Silnic(SÚS JmK))

c) vodojem Kuřim II. pásmo - výměna armatur za hranicí životnosti 

d) ul. Kpt. Jaroše (Podlesí) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

e)  ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu DN 80 LI v celé délce ulice (cca 290m) 


Související usnesení

622/17 - RM č.40

06.12.2017
Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby.
 • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

522/16 - RM č.37

30.11.2016
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – vodojem Kuřim II
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AQUA PROCON, s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 46964371, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 510.000 Kč bez DPH, tj. 617.100 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 1. 2017 (OI)

469/16 - RM č.35

01.11.2016
Kuřim, ul. Legionářská I - změna rozsahu projektu, návrh dodatku č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r. o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ za celkové náklady ve výši 2.418.185 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 11. 2016 (OI)

1129/16 - ZM č.7

01.11.2016
Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Souhlasí:
 • s rozšířením projekční přípravy investiční akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ a schvaluje celkové náklady na projekční přípravu této investiční akce ve výši 2.418.185 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 11. 2016 (OI)

444/16 - RM č.34

19.10.2016
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Zahradní
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 321, 621 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 638.900 Kč bez DPH, tj. 773.069 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 11. 2016 (OI)

446/16 - RM č.34

19.10.2016
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Úvoz
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH, s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050, 615 00 Brno, IČ 26917581, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 369.900 Kč bez DPH, tj. 447.579 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 11. 2016 (OI)

359/16 - RM č.21

02.08.2016
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO spol. s r.o., se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 1.692.000 Kč bez DPH, tj. 2.047.320 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 8. 2016 (OI)
29.2.2016 8:23:02 | přečteno 1305x | Jiří
load