Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Okružní křižovatka Podlesí

Akce se připravuje za účelem zajištění bezpečného otáčení autobusů IDS a zpomalení průjezdu páteřní komunikací Podlesí.

Akce přechází z roku 2015. Byla zpracována změna PD DUR a DSP – úprava sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie. Koncem roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, dále bude požádáno o stavební povolení.
Projektant: Projekční a inženýrská kancelář Ing. Jiří Bajer

Stavba je dotčena pozemky soukromých majitelů, k žádosti o stavební povolení jsou s majiteli soukromých pozemků zajištěny smlouvy o odkupu pozemků (zajišťuje OMP). Stavba vyvolá přeložky sítí O2 a KT – bude nutno uzavřít smlouvy o přeložkách, náklady hradí město. Dopravní předpisy a tedy také provozovatelé autobusové přepravy vyžadují zajištění místa pro otáčení autobusů. 

Silvie Peřinová
odbor investiční
Související usnesení

582/17 - RM č.39

22.11.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 152.111,68 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

523/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí
Schvaluje:
 • výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, kterou provádí společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, dle varianty A bez jednotné kanalizace.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

525/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 646.421,62 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2017 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

262/17 - RM č.17

23.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - schválení smlouvy s EON na přeložku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky zařízení distribuční soustavy pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

235/17 - RM č.16

10.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

192/17 - RM č.14

26.04.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, zahájení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)
8.2.2016 16:45:19 - aktualizováno 27.12.2016 11:48:54 | přečteno 1100x | Jiří
load