Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odkup pozemků pro komunikaci do sportovního areálu

V souvislosti s plánovanou stavbou sportovní haly a přípravou území sportovního areálu  je nutné vyřešit  i přístupovou cestu k plánovaným i navazujícím  objektům např. hokejové hale, tenisové hale.

Město Kuřim nechalo vypracovat studii „Zapojení bývalého areálu TOS Kuřim do organismu města“, jejíž součástí je i pánovaná komunikace  do nového sportovního areálu. Tato komunikace bude tvořit pomyslnou hranici mezi sportovním a výrobním areálem.  Pozemky pod plánovanou komunikací jsou aktuálně ve vlastnictví  společností:  ENERGETIKA KUŘIM, a.s. (dále jen „ENE“) a KULIČKOVÉ  ŠROUBY KUŘIM a.s. dále jen „KŠK“)  Vedení města dosáhlo dohody, jejímž předmětem je prodej pozemků dotčených stavbou budoucí komunikace z majetku výše uvedených společností do majetku města Kuřimi za cenu 100,- Kč/m2.

Na základě této dohody byly vypracovány geometrické plány, jejichž předmětem je jednak oddělení částí pozemků potřebných pro vybudování komunikace a jednak zřízení věcných břemen, ve prospěch stávajících vlastníků pozemků. 

Související usnesení

1152/16 - ZM č.8

13.12.2016
Město Kuřim x FERSTO, s.r.o – směna pozemků v lokalitě za stadionem
Schvaluje:
  • směnu části pozemku parc. č. 2971/78 v k. ú. Kuřim, GP č. 3408-274/2016 označená jako parc. č. 2971/261 o vým. 97 m2 v k. ú. Kuřim (vlastník FERSTO, s.r.o., se sídlem K lesu 186/1, Kníničky, Brno, IČ 26885590) za část pozemku parc. č. 2972 v k. ú. Kuřim, GP č. 3408-274/2016 označená jako parc. č. 2972/2 o vým. 103 m2 v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964), bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim.
  • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OMP)
29.2.2016 8:27:36 | přečteno 815x | Jiří
load