Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kanalizace - opravy

V ul. Tišnovská "za hřbitovem" se nachází jednotná kanalizace, délky cca 500m, převážně v polích. Její stav je v  úseku cca 150m ve velice špatném technickém stavu (oprava bude možná výkopem nebo bezvýkopově vyvložkováním). Zbytek popraskaných trub kanalizace je potřeba vyspravit robotem bezvýkopově,  šachty budou opraveny ručně. Vzhledem ke špatnému stavu této kanalizace doposud nedošlo k předání do provozu spol. BVK. 


Související usnesení

290/20 - RM č.23

08.07.2020
Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová část
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele návrhové části Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky a schvaluje zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850 Kč včetně DPH.

115/18 - RM č.6

28.02.2018
Revize dešťové kanalizace za TOS a R7
Schvaluje:
  • vyčištění a TV monitoring páteřní dešťové kanalizace „R7“ DN 400, 500, 600 BEO v lokalitě Díly za Sv. Jánem v úseku dlouhém cca 410 m ve výši 60.000 Kč.
  • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

529/16 - RM č.39

05.12.2016
Centrum technických služeb - vybudování kanalizační přípojky – projektová dokumentace
Schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, Centrum technických služeb - kanalizační přípojka“ se společností INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno, za celkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH v rámci investiční akce „Kanalizace - opravy“ (ORG 1 271 000 000).
  • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2020D0033  |  rok: 2020

příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:16 000 Kč
Hodnota s DPH:16 000 Kč
Datum účinnosti:11.3.2020
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

29.2.2016 8:39:32 | přečteno 913x | Jiří
load