Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí

P1090827
Projekt byl realizován od prosince 2015 do března 2016 a byl spolufinancovaný z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013-2016 ve výši 400.000,- Kč (smlouva č. 030748/15/OKH).

Byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu, při které byla upravena dispozice hygienického zázemí v 1.NP dle požadavků uživatele a dle aktuálních platných norem, ve 2.NP byla provedena revitalizace zázemí s výměnou povrchů stěn a podlah. Byly vyměněny původní rozvody instalací v dotčeném prostoru, které již byly z velké části na hranici životnosti a vyžadovaly průběžné opravy a další provozní investice. Rekonstrukce zajistila zlepšení kvality a udržovatelnosti objektu.

Zhotovitel: Ing. Brázda - UNIVERS, s.r.o.
Celkové náklady stavby: 1 225 454,- Kč vč. DPH 


Související usnesení

76/16 - RM č.5

24.02.2016
Dodatek č. 1 - "Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení"
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0069 "Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení" se společností Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, IČ 27676935, kterým se navyšuje cena díla o 262.455 Kč a upravuje se termín dokončení díla na stavební práce, ZTI a elektroinstalace nejpozději dne 15. 3. 2016 a dokončení nové vodovodní přípojky nejpozději dne 31. 3. 2016.
 • Termín plnění: 31. 3. 2016 (OI)

84/16 - RM č.5

24.02.2016
Rozpočtové opatření č. 3
Schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2016, dle přílohy.
 • Termín plnění: 24. 2. 2016 (OF)

667/15 - RM č.42

02.12.2015
Výsledek VŘ – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ a souhlasí s uzavřením SOD s Ing. Brázdou - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, IČ 27676935, který předložil nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 963.000 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

591/15 - RM č.38

05.11.2015
Zahájení zadávacího řízení – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“, dále schvaluje znění výzvy, zadávací dokumentace, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

1099/15 - ZM č.5

25.08.2015
Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí
Souhlasí:
 • s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kuřim" č. 030748/15/OKH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2015 (OI)

1101/15 - ZM č.5

25.08.2015
Rozpočtové opatření č. 12
Schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2015, dle přílohy.
 • Termín plnění: 31. 8. 2015 (OF)

303/15 - RM č.17

27.05.2015
Hasičská zbrojnice Kuřim - projektová dokumentace
Souhlasí:
 • s vyčleněním částky 75.000 Kč z ORG 1008 0000 00 „Projekty a studie“ na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí objektu Hasičské zbrojnice v Kuřimi.
 • Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

79/15 - RM č.5

18.02.2015
Podání žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci hasičské zbrojnice Kuřim
Schvaluje:
 • podání žádosti o dotaci s projektem "Vnitřní rekonstrukce hasičské zbrojnice Kuřim".
 • Termín plnění: 28. 02. 2015 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2015O0043  |  rok: 2015

Smlouva o dotaci z JMK na projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice"

Typ smlouvy:O poskytnuté dotaci městu Kuřimi
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:400 000 Kč
Datum účinnosti:16.9.2015
Smluvní strany:Jihomoravský kraj (70888337)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2015D0069  |  rok: 2015

Hasičská zbrojnice Kuřim - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. arch. Kateřina Hašková
Hodnota:795 867 Kč
Hodnota s DPH:963 000 Kč
Datum účinnosti:8.12.2015
Smluvní strany:Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. (27676935)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2015D0069  |  rok: 2016

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:216 905,- Kč
Hodnota s DPH:262 455,- Kč
Datum účinnosti:2.3.2016

Soubory ke stažení:

29.2.2016 8:46:55 | přečteno 1075x | Jiří
load