Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba

P1090824

Město Kuřim zakoupilo od Jihomoravského kraje objekt původně užívaný „Střediskem služeb školám“ na ul. Otevřená č. 1227 se záměrem tuto stavbu využít k rozšíření výukové kapacity ZŠ Jungmannova. V říjnu 2014 byl objekt Jihomoravským krajem předán do užívání městu Kuřim. S ohledem na špatný stavebně technicky stav objektu a na nevyhovující dispoziční možnosti bylo rozhodnuto jít cestou demolice objektu a následné novostavby v místě. Před samotnou realizací novostavby je nutné provést demolici nevyhovujícího objektu a rekonstrukci kanalizace - části kanalizační stoky v délce cca 38m. V cílovém stavu se bude jednat o novou budovu se 6 kmenovými učebnami s kapacitou 180 dětí, zázemím pro učitele, pavilon tělovýchovy – tělocvična s hygienickým zázemím. Předpokládaná výše nákladů je cca 44,2 mil. Kč.

Koncem roku 2014 bylo na Ministerstvo financí požádáno o dotaci v programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Spoluúčast města v tomto programu je minimálně 30%.  Z dotace lze hradit výdaje na dodávky stavebního a technologického vybavení, úpravy venkovních ploch, demoliční práce. V dubnu 2015 byl zaslán Registrační list akce s příslibem dotace ve výši 30 915 500 Kč (70% z celkových předpokládaných nákladů akce) s termínem dokončení realizace do 10/2016.

VŘ na zhotovitele stavby je rozděleno na etapy (z důvodu rozdělení veřejné zakázky budou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu – podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení):

1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace - probíhá realizace, zhotovitel stavby: TREPART s.r.o., cena ze SoD: 2 647 581,30 Kč vč. DPH, staveniště bylo předáno 7.9.20105. Akce bude dokončena počátkem roku 2016.

2. etapa – novostavba - 2.10.2015 bylo zahájeno zadávacího řízení. Z důvodu velkého množství dodatečných informací bylo VŘ dne 26.10. zrušeno. Nové VŘ bylo zahájeno 16.11.2015, dne 21.12.2015 proběhlo otevírání obálek. Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 25 uchazečů. Nyní probíhá posuzování a hodnocení nabídek. Podpis SoD s vítězným uchazečem je předpokládán během ledna 2016. Předpokládaná cena veřejné zakázky byla stanovena na 38,145 mil. Kč.


 ikona souboruvizualizaceikona souborudokumentace

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Silvie Peřinová
e-mail: perinova@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 364
mob.: +420 727 815 133

Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
e-mail: kiesslingova@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 352
mob: +420 777 363 612

18.3.2015 9:19:31 - aktualizováno 28.12.2015 15:07:02 | přečteno 2111x | Jiří
load