Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Wellness – investice a technické zhodnocení

Pro rok 2016 plánujeme realizovat několik investičních opatření, jež mají znamenat především úsporu energií a dalších provozních nákladů, ale i celkové zlepšení prostředí a nabízených služeb pro naše návštěvníky WK.

Akce přecházející z roku 2015 do roku 2016:

Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla (jímání tepla z praní filtrů a jeho zpětné využití na ohřev vody)

cíl: úspora provozních nákladů
aktuální stav: Město uzavřelo se společností ASIO, spol.s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na  využití tepla z odpadních vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim. Zkušebním provozem byla prověřena výborná funkčnost výměníků, odebrané teplo však není možné dostatečně využít vzhledem k malému objemu akumulační nádrže. Větší akumulační nádrž nelze v budově Wellness umístit, jako nejvhodnější řešení se nabízí nevyužitá podzemní nádrž u strojovny venkovního koupaliště, která svým objemem vyhovuje požadavkům dodavatele technologie. Tam bude přemístěna technologie pro rekuperaci tepelné energie. Dodatkem k SOD bude přemístěna a doplněna technologie, přepojení a instalace nového potrubí v suterénu budovy Wellness  a strojovně venkovního koupaliště, elektroinstalace a MaR.

Úprava vody z vodního zdroje a přivedení vody ze studny do areálu WK a na koupaliště – pořízení projektové dokumentace

cíl: úspora za vodné za vodu do bazénů

aktuální stav: PD byla dokončena, projednána s dotčenými organizacemi a správci sítí a bude požádáno o územní rozhodnutí. Po jeho vydání bude zpracována PD pro vydání stavebního povolení.

Nové investiční akce:

Úprava vody z vodního zdroje a přivedení vody ze studny do areálu WK a na koupaliště – realizace

odhadovaná výše celkové investice: cca 3 mil. Kč vč. DPH (blíže specifikuje prováděcí dokumentace). Kapacita potrubí a úpravny vody je navržena i pro budoucí sportovní objekty a hotel. 
předpokládané dokončení: v r. 2016

Čištění a vypouštění vyprané vody z bazénů do Kuřimky

cíl: úspora za stočné

aktuální stav: technicky je vyřešeno, řeší se administrativa.

Nové vybavení WK

- nové vybavení fitness - pořízení 2 nových strojů v hodnotě 468 tis. Kč,

- odvětrání strojovny VZT v hodnotě 250 tis. Kč

- pořízení 2 nových měřících desek pro automatické dávkování bazénové chemie pro plavecký a rekreační bazén ve výši 300 tis. Kč,

- rozvody studniční vody do akumulací ve výši 250 tis. Kč,

- pořízení UV lamp pro vířivku a školní bazén

- rezerva na pořízení nového vybavení v případě potřeby

 

ikona souborusituace

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Ing. Dagmar Ševčíková
e-mail: sevcikova@radnice.kurim.cz
tel.: +420 541 422 316
mob. +420 776 072 931

19.3.2015 11:21:51 - aktualizováno 8.1.2016 9:21:23 | přečteno 1446x | Jiří
load