Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce ul. Tyršova – Tišnovská

SÚS JMK připravuje investiční akci na opravu průtahu silnice II/385 městem Kuřimí tzn. ulice Tyršova a Tišnovská. Prioritně řeší snížení hluku položením nového povrchu komunikace. Současně však musí vyřešit odvedení povrchových vod a zajištění souladu se současnými předpisy a normami. Protože stávající komunikace je různě široká, touto akcí bude šířka komunikace sjednocena a takto uvolněné pozemky umožní městu vyřešit lokální problémy - např. s parkováním nebo s vedením pěší dopravy. Realizace je koordinována s plánovanou výlukou na železniční trati z Králova Pole do Kuřimi. 

Rekonstrukce vozovky realizovaná Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále SÚS JMK) byla rozdělena do 3 stavebních etap za úplných uzavírek komunikace II/385 v době od 18. 6. – 30. 9. 2015.
I. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nádražní po polovinu křižovatky s ul. Nerudovou – délka 600 m
II. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nerudovou po okružní křižovatku u prodejen Lidl a PENNY MARKET – délka 350 m
III. etapa – od poloviny křižovatky s ul. Nádražní za křižovatku s ul. Zámeckou ve směru na Tišnov
V předstihu bylo rekonstruováno cca 80 m hlavní kanalizační stoky, akci zajišťovaly a také financovaly Brněnské vodárny a kanalizace.
Město také prověřovalo stav kanalizačního připojení sokolovny. Společnost Topstav s.r.o. (se sídlem Vranovská 95 v Brně) vyměnila úsek kanalizace v délce 31m. Dále došlo k přepojení starého kanalizačního potrubí do ul. Buďárkova. Stoka DN 600 neprovozovaná spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. byla přepojena v místě stávajícího křížení tras stok osazením revizní kanalizační šachty DN 1000.
V rámci akce opravy chodníků probíhá také vyměna kabelového vedení veřejného osvětlení.
Dále probíhá obnova stávajících dopravních napojení, budování nových parkovacích pruhů, předláždění stávajících chodníků, vybudování nových chodníků, v prostoru nových přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, a v rámci terénních úprav vytvarování přilehlého terénu. Akci provádí firma H3 Inženýrské stavby s.r.o. 

ikona souborudokumentace

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Stanislav Bartoš
e-mail: bartos@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 373
mob: +420 606 705 879

Ing. Pavla Kubová
e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 375
mob: +420 777 072 934

Projekt „Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385“, realizovaný v roce 2015 – 2016, byl financován z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 700.000,- Kč.

18.3.2015 12:48:02 - aktualizováno 20.10.2017 15:24:05 | přečteno 1591x | Jiří
load