Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zajímá mě

Pro všechny informace klikněte na ikonku Odboru, Formuláře, Jak vyřídit...

Kontakty | Úřední hodiny MěÚ | ikona souboruOrganizační řád | ikona souboruOrganizační schéma města | ikona souboruOrganizační a funkční schéma MěÚ

Ikona karty

Odbor dopravy

Ikona karty

Odbor správní a vnitřních věcí

Kontakty
 • zajišťuje příjem podání žádostí a poskytuje výpisy z Czech Pointu
 • spravuje agendu cestováních dokladů a občanských průkazů
 • zajišťuje agendu narození svateb a úmrtí
 • provádí přihlašování a rušení trvalého pobytu
 • organizuje volby a referenda
 • provádí ověřování listin a podpisů
Ikona karty

Odbor stavební a životního prostředí

Ikona karty

Odbor sociálních věcí a prevence

Kontakty
 • zajišťuje sociálně právní poradenství
 • zajišťuje sociálně právní ochranu dětí
 • zprostředkovává náhradní rodinnou péči
 • zajištuje dostupnost sociálních služeb
 • řeší úkoly záchranných a likvidačních prací
Ikona karty

Odbor obecní živnostenský úřad

Kontakty
 • vydává, mění, přerušuje, pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění
 • provádí evidenci provozoven (zřizování, rušení)
 • poskytuje informace v oblasti živnostenského podnikání
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něho výpisy
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností
Ikona karty

Odbor majetkoprávní

Ikona karty

Odbor finanční

Kontakty
 • zabezpečuje přípravu a sestavování rozpočtu města a kontrolu hospodaření
 • vede agendu pohledávek a předává dlužníky k vymáhání
 • kontroluje a eviduje veřejné sbírky konané na území města
 • zajišťuje prodej reklamních a propagačních předmětů města
 • vykonává kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací
 • provádí správu místních poplatků a vymáhá pokuty
Ikona karty

Odbor kancelář úřadu

Kontakty
 • zabezpečuje úkoly starosty, místostarostů města a tajemníka
 • zajišťuje jednání rady a zastupitelstva města a zpracovává výstupy
 • spravuje informační a komunikační technologie a internetové stránky
 • zabezpečuje úkoly z oblasti školství a kontrolní činnost ve správním obvodu
 • zajišťuje přestupkové řízení
 • zajištuje zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
Ikona karty

Odbor investiční

Kontakty
 • má na starosti investiční výstavbu města
 • organizuje projektovou přípravu a realizaci staveb města, zabezpečuje stavební dozor
 • organizuje opravy a údržbářské činnosti sítí a pozemních objektů
 • spravuje geografický informační systém
 • údržba dětských hřišť a péče o zeleň
 • pořizuje územní a regulační plán města a změny jeho dokumentace
load