Komise RM

Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi :

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů s územním plánem města Kuřimi. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb.

Předseda komise:

Petr Krejčí

Místopředseda komise:
Ing. arch. Petr Němec
Tajemník komise:Michaela Juránková Hrbková
Členové komise: Ing. Pavel Šudák

Ing. Michal Hanák

Ing. Vojtěch Vrabec

Roman Doležal

Ing. Milada Kadlecová

Hana Studená

Ing. Vladislav Zejda
 Ing. Gabriela Šoukalová

Ing. Vladimír Zimola


Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi :

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení Radě města Kuřimi ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí města Kuřimi. Komise také projednává podnětů občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na městských pozemcích. Podněty k projednání do komise životního se předkládají Ing. Zuzaně Svobodov.

 

Předseda komise:

Ing. David Janík, Ph.D.

Tajemník komise: Ing. Zuzana Svobodová
Členové komise: Zuzana Šeptunová

Jiří Blažek
 Radovan Smíšek

Mgr. Petr Vodka

Květoslava Můčková

Gabriela Motyčková

Karel Jelínek

Komise školská Rady města Kuřimi :

Komise školská se zabývá problematikou školství v Kuřimi, činností škol v oblasti samostatné působnosti, přípravou a projednáváním investičních akcí týkajících se rozšíření kapacity škol.

Předseda komise:

Alena Matějíčková

Místopředseda komise:

Ing. Petr Němec
Tajemník komise: Mgr. Hana Němcová
Členové komise: Ing. Rostislav Hanák

Ing. Vojtěch Novotný

Ing. Mgr. Markéta Matulová, PhD.

Mgr. Ilona Kopecká

Mgr. Petr Bracek
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load