ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč zasmluvněno: 1.104.125,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova.
V loňském roce byla pořízena variantní studie navýšení kapacity – odborných učeben, z nichž byla vybrána jako nejvhodnější varianta spočívající ve vybudování dvoupatrové nástavby nově vybudovaného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.
V říjnu byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve výši 82 mil. Kč.. V současné době je uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci ke společnému povolení a na podzim 2022 budeme žádat o dotaci IROP, která by mohla být ve výši 90 % uznatelných nákladů


Související usnesení

495/21 - RM č.32

23.12.2021
Pořízení DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 1.104.125 Kč vč. DPH.

91/21 - RM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

92/21 - RM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

25/21 - RM č.4

03.02.2021
Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy na pořízení studie se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177 ve výši 162.987 Kč vč. DPH.
23.3.2022 15:36:13 | přečteno 47x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load