Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor

vyčleněno: 32.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Nyní probíhá příprava na výběrové řízení, o kterém rozhodlo zastupitelstvo v prosinci 2021.  
Jedná se zejména nezbytnou rekonstrukci celé vzduchotechniky plaveckého areálu, která je po 12 letech v havarijním stavu, nedostačuje potřebám provozu a představuje převážnou část rozpočtu investiční akce. Součástí stavby je přístavba Jedná se o přístavby ke stávajícímu objektu s minimálním vlivem na stávající konstrukce, v místě stávající restaurace a bufetu u hlavního vstupu. Přístavba zásobovací rampy bude plynule navazovat půdorysně i výškově na stávající plné zděné konstrukce prosklené přístavby restaurace a boční stěnové desky zásobovací rampy. Do okolí objektu nebude prakticky zasahováno s výjimkou drobných zásahů v okolí přístaveb s ohledem na nutnost provedení stavebních prací. Přístup do objektu bude zachován stávající.
Přitížení konstrukce terasy a sloupů pod ní je od přístavby mokrého baru minimální. V prostoru kuchyně a jejího zázemí budou provedeny stavební úpravy, které nemají vliv na ostatní stávající nosné konstrukce. Místnost samotné kuchyně bude zvětšena o stávající přípravnu hrubé zeleniny a původní přípravna se přesune do prostoru nové přístavby zásobovací rampy.
Dále bude provedena oprava a údržba vnitřních i vnějších prostor Wellness Kuřim, kdy dochází k výměně VZT jednotek a souvisejícím úpravám navazujících tras.


Související usnesení

55/22 - RM č.3

02.02.2022
Wellness Kuřim – zahájení VŘ
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor“ a schvaluje výzvu k podání nabídek vč. návrhu smlouvy o dílo se změnou.

134/21 - RM č.7

07.12.2021
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Wellness Kuřim – I. etapa rozšíření prostor“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Wellness Kuřim – I. etapa rozšíření prostor“ bez vyčlenění finančních prostředků.

393/21 - RM č.26

13.10.2021
Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD – Dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0068 na veřejnou zakázku „Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD“ se společností TIPRO projekt, s. r. o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČO 26944685, který spočívá v navýšení ceny o 175.450 Kč vč. DPH.

186/21 - RM č.11

12.05.2021
Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností TIPRO projekt, s. r. o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČO 26944685, v celkové hodnotě 894.190 Kč vč. DPH.

Související smlouvy

č. smlouvy: 2022D0001  |  rok: 2022

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:Příkazní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:49 000 Kč
Hodnota s DPH:49 000 Kč
Datum účinnosti:11.1.2022
Smluvní strany:AQE Administration, s.r.o. (07102798)

Soubory ke stažení:

23.3.2022 15:43:13 | přečteno 53x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load