Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna

vyčleněno: 1.200.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Dne 02. 03. 2021 jsme podali žádost o dotaci požadavků OPŽP dle výzvy č. 146. Čekáme na vyhodnocení. Nyní probíhá výběrové řízení na realizaci této zakázky. Akce bude realizována v první polovině roku bez ohledu na rozhodnutí o získání dotace. V případě, že bude dotace získána, lze budou uznatelné náklady proplaceny zpětně.


Související usnesení

54/22 - RM č.3

02.02.2022
Wellness Kuřim – FVE – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností SUNLUX, s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 28357299 v ceně 1.181.848,14 Kč vč.DPH.

361/21 - RM č.25

22.09.2021
Wellness Kuřim – FVE – zahájení výběrového řízení
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Wellness Kuřim – FVE“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
23.3.2022 15:43:58 | přečteno 85x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load