Veřejné osvětlení Luční

VO Luční PD + realizace v r. 2016

Cena za DUR 19 360 Kč, předpokládané náklady za realizaci 700 000 Kč vč. DPH.

Akce je závislá na E.ON – provedení zemního NN pro možnost připojení rodinných domků. Nutno zaokruhovat do ulice Tišnovská na právě rekonstruovaný rozvod VO.

PD  i realizace stavebních prací se uskuteční v r. 2016 


Související usnesení

1117/16 - ZM č.6

06.09.2016
VO ul. Luční – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Schvaluje:
  • zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové rozvody ke stavbě „Kuřim, ul. Luční - obnova veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
  • Termín plněné: 31. 12. 2018 (OI)
29.2.2016 8:24:33 | přečteno 750x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load