Technologické centrum

Na tuto akci "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" vedenou pod číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09555 byl nejdříve vybrán dodavatel Studie proveditelnosti. V průběhu měsíce června 2014 byla zpracována „Studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ v hodnotě 71.390,-Kč s DPH. Následně byla podána žádost o dotaci dne 27. 6. 2014. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Kuřim se bude v případě schválení žádosti finančně spolupodílet 15 %, tj. cca 574 629,- Kč. Žádost o dotaci splnila kritéria přijatelnosti, formální náležitosti, úspěšně prošla věcným hodnocením ex-ante analýzou rizik a následně byla dne 23. 2. 2015 doporučena řídícím orgánem IOP k poskytnutí dotace.

Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno dne 12.03.2015. Celkové způsobilé výdaje projektu (finanční rámec projektu) byly stanoveny na 3.830.860,- Kč. Vlastní realizace projektu, má být hotova do 20. 11. 2015.

Dne 1.6.2015 byla zveřejněna výzva se zadávací dokumentací na profilu zadavatele, lhůta pro odevzdání nabídek byla do 23.06.2015. Veřejná zakázka na dodavatele projektu proběhla a usnesením RM č.411/15 Rada města souhlasila s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a z uzavřením smlouvy na vysoutěžené Části 1. a 3. zahrnující Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace a Elektronizaci procesů a digitalizaci dat se společností C SYSTEM CZ a.s. 

Nyní probíhá kontrola dokumentace Veřejné zakázky příslušným Centrem regionálního rozvoje ČR. 

Dokumentace k veřejné zakázce

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Marek Svoboda
e-mail: svoboda@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 327
mob: +420 777 307 294

Bc. Radek Jízdný
e-mail: jizdny@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 328
mob: +420 777 254 338

18.3.2015 15:46:39 | přečteno 962x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load