Sportovně rekreační plocha a park - Zámecká

vyčleněno: 200.000,00 Kč zasmluvněno: 195.000,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V loňském roce bylo realizováno nové oplocení za fotbalovými brankami hřiště pro kopanou, včetně dodání nových branek. Letos bude dopracována studie Zámeckého parku jako celku, ze které vzejde způsob využití ploch. Předmětem studie je prověření možného zahradně - architektonického řešení zámeckého parku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a celkově působí neutěšeným dojmem. Cílem studie je odlišit v zámeckém parku prostory, kde se pohybují primárně pejskaři, kde využívají park rodiče s malými dětmi a kde probíhají sportovní aktivity spolků, tělocvik střední školy nebo volnočasový „fotbálek“ pro sportující děti nebo dospělé. Ve zbylém prostoru parku by měla zůstat disponibilní volná plocha, která občasně slouží pro umístění společenských akcí (loutkové divadlo, historický šerm, cirkus apod.). Studie byla formou komunitního projednávání prodiskutována s místními občany, nyní se chystá schůzka se zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.
Akce bude rozdělena na 2 etapy, kdy v I. etapě bude provedena revitalizace horní části parku, v oblasti ulice Tišnovská – Zámecká, II. etapa v oblasti za zámkem bude odvislá od získání dotací.


Související usnesení

451/21 - RM č.29

01.12.2021
Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
23.3.2022 15:32:02 | přečteno 55x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load