Společenské a kulturní centrum - systém chlazení

vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Stavební práce realizované společností PKS stavby a.s. byly ukončeny ve 12/2021. Vzhledem k současnému řešení reklamačních oprav podlahových stěrek v kuchyni a za barem restaurace v 1.NP před zahájením užívání těchto prostor případným nájemcem, je plánováno zpětné nastěhování nábytku a gastra až po ukončení veškerých stavebních prací. Z tohoto ORGu budou dále hrazeny i náklady na úpravu systému ohřevu vody.


Související usnesení

209/22 - RM č.14

11.05.2022
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební práce- dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody
schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce - dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody v objektu Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 za cenu 598.825,01 Kč s DPH.

293/21 - RM č.18

22.07.2021
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební práce- doplnění chlazení
schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce - doplnění chlazení vybraných prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 za cenu 5.046.559,63 Kč bez DPH.
23.3.2022 15:43:38 | přečteno 101x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load