Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova

vyčleněno: 1.500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavování venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále bylo z důvodu snížení místních ztrát navrženo zvětšení průměru dvou šachet. Vzhledem k výskytu sítí bude možné zvětšení zrealizovat pouze u níže umístěné šachty. Odevzdání PD proběhne do konce ledna 2022. Vzhledem k výše uvedeným problémům by mělo výběrové řízení včetně realizace proběhnout v tomto roce.


Související usnesení

129/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
23.3.2022 15:44:21 | přečteno 50x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load