Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně, hřiště a prostranství školy

vyčleněno: 2.200.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V roce 2021 byla zadána studie pro Stavební úpravy areálu ZŠ – relaxační a sportovní část, letní třídy, která bude dokončena v letošním roce.
Nyní budeme realizovat posunutí atletické dráhy s polyuretanovým povrchem o rozměrech 55x3,6m. Dále na ZŠ Komenského bude nové nalajnování atletického oválu, hřiště pro kopanou a basketbal, 2 nové basketbalové koše, nové mantinely za branami pro kopanou a nové doskočiště s polyuretanovou rozběhovou dráhou.


Související usnesení

368/22 - RM č.25

17.08.2022
Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - Dodatek č. 2 k SOD
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2022 na zakázku „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny o 141.610,86 Kč včetně DPH.

249/22 - RM č.17

01.06.2022
Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - vyhodnocení VŘ
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 1.846.501,66 Kč včetně DPH.
23.3.2022 15:33:35 | přečteno 119x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load