Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova

vyčleněno: 1.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Plánovaná částka je určena na zpracování dokumentace pro odstranění stávající stavby kotelny z důvodu vysoké vlhkosti zdiva, které by bylo nutno velice pracně a nákladně sanovat a projektové dokumentace pro územní řízení.


Související usnesení

416/22 - RM č.29

21.09.2022
Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova – přeložka NN
schvaluje:
  • odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090011366 se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, s prozatímními náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 84.000 Kč.

302/22 - RM č.20

29.06.2022
Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova – vyhodnocení VŘ
schvaluje:
  • uzavření smluvního vztahu se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 v ceně 1.086.096 Kč vč. DPH pro akci „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“.

492/20 - RM č.35

15.12.2020
Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 v celkové hodnotě 302.500 Kč vč. DPH.
23.3.2022 15:51:22 | přečteno 112x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load