Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi

vyčleněno: 500.000,00 Kč zasmluvněno: 308.550,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Jedná se o zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou.
Náklady na projektovou činnost činí 308.550,- Kč.
Akce je podmíněna získáním dotace z Operačního programu Životního prostředí.
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3,267 mil. Kč vč. DPH, spolu s náklady na projektovou a inženýrskou činnost (administrace dotace, činnost koordinátora BOZP, technického dozoru,…) jsou celkové předpokládané náklady na investiční akci ve výši 4.000.000 Kč. V současné době není aktuální žádná výzva tohoto zaměření vypsána, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by mít podobné parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního prostředí a 15% spoluúčast města. To znamená, že celkové výdaje města na úpravu přístupové komunikace ke stadionu by za předpokladu získání dotace OPŽP činily 600.000 Kč.

23.3.2022 15:28:54 | přečteno 46x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load