Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova

Stavba nebyla zrealizována v roce 2015 z důvodu zajištění objízdných tras s ostatními stavbami (Rekonstrukce ul. Hybešova a Průtahu Kuřim).

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.
Celkové náklady: 528 949,50 Kč vč. DPH


Předmětem zakázky bylo vybudování úrovňového přechodu pro chodce přes ul. Havlíčkova na zpomalovacím prahu v bezbariérové úpravě, vybudování druhého zpomalovacího prahu před přechodem, vč. vybudování nových přístupových chodníků a nového osvětlení přechodu. Stavba dokončena předána.

Silvie Peřinová
odbor investiční


Související usnesení

167/16 - RM č.10

20.04.2016
Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova
Bere na vědomí:
  • informaci o přípravě stavby "Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova" s důrazem na termíny zahájení a ukončení stavby.
  • Termín plnění: 20. 4. 2016 (OI)

240/15 - RM č.12

21.04.2015
Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - výsledek VŘ
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 519.295 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2015 (OI)

154/15 - RM č.9

25.03.2015
Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
  • Termín plnění: 30. 4. 2015 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2015D0014  |  rok: 2016

Přechod pro chodce ul. Havlíčkova

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Peřinová Silvie
Hodnota:429 169 Kč
Hodnota s DPH:519 295 Kč
Datum účinnosti:25.4.2016
Smluvní strany:TOPSTAV s.r.o. (46977660)

Soubory ke stažení:

29.2.2016 8:56:50 - aktualizováno 27.12.2016 11:21:27 | přečteno 890x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load