MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW

vyčleněno: 2.430.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let a u kterého již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje novou verzi Exchange serveru 2019 + Licence MS Office pro všechny PC na MěÚ Kuřim. Provedení studie proveditelnosti, obnovu diskového úložiště. Nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Dále obnovu fyzického doménového serveru včetně CAL licencí. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve výši 55% (odhadem 1.787.500,-). Stav ke dní 20.01.2022: Dokončen situační a bezpečnostní audit v oblasti kybernetické bezpečnosti na MěÚ Kuřim – dokumenty jsou ve finálním stavu. Nejdůležitější výsledky prezentovány vedení města. Nyní probíhají práce na studii proveditelnosti. Bohužel se stále čeká na otevření dotačního titulu ze strany IROP na kterou je tato investice navázána. Termín ze strany IROP není dán. Pokud nebude dotační titul otevřen do konce února 2022, začne IT oddělení s realizací těch výběrových řízení které lze provést z vlastních zdrojů ve spolupráci s externím administrátorem a poté je bude v dotaci uplatňovat jako uznatelný výdaj.

23.3.2022 15:58:22 | přečteno 54x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load