Legionářská ul. - rekon. ulič. prostoru, chodníky, parkování, zeleň

vyčleněno: 14.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu.
Stavební práce na této akci realizuje společnost M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. Realizace I. etapy (křižovatka s ul. Havlíčkova) km 0,023 – 0,414 proběhla v roce 2021. Po zimní přestávce bude pokračovat realizace druhé etapy km 0,414 – 0,863. Následně bude řešena zeleň.


Související usnesení

480/21 - RM č.31

15.12.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 3
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 371.825,59 Kč vč. DPH.

396/21 - RM č.26

13.10.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 2
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 2.196.581,03 Kč vč. DPH.

311/21 - RM č.20

04.08.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.

243/21 - RM č.14

16.06.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – TDI
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon TDI na stavbu „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu TDI s panem Ing. Pavlem Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČO 01446487, v celkové hodnotě 133.100 Kč včetně DPH ve věci výkonu TDI po dobu provádění stavby.

208/21 - RM č.12

18.05.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, v celkové hodnotě 9.531.076,41 Kč s DPH, po doplnění dokumentů dle zadávacího řízení.

165/21 - RM č.9

14.04.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – zahájení VŘ
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

Související smlouvy

č. smlouvy: 2021D0060  |  rok: 2021

Příkazní smlouva k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:34 500 Kč
Hodnota s DPH:34 500 Kč
Datum účinnosti:14.4.2021
Smluvní strany:AQE Administration, s.r.o. (07102798)

Soubory ke stažení:

23.3.2022 15:50:00 | přečteno 53x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load