Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace – projekt

- potřeba koordinace celého uličního prostoru (včetně podkladních vrstev, ostatních zpevněných ploch) a veškerých inženýrských sítí;

- špatný stavební stav kanalizace (navržen oddílný systém kanalizace v délce 730m - celá ulice Kpt. Jaroše v délce cca 260m a 210m + od křižovatky ul. Šmeralova po křižovatku ul. Fučíkova 230m + zálivy);

- včetně přípojek a dešťových vpustí;

- přeložení vodovodu v celkové délce 634m (od vodojemu, přes ul. Kp. Jaroše po ul. Šmeralovu) včetně rekonstrukce přípojek;

- trasa inženýrských sítí přes soukromé pozemky. 

Přílohy:


Související usnesení

314/18 - RM č.20

13.06.2018
Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0047 se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby do 31. 8. 2018 a navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH, tj. 64.130 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

345/17 - RM č.22

27.06.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH s.r.o, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno IČ 26917581, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2017 (OI)
17.2.2017 14:53:21 - aktualizováno 23.2.2017 10:04:39 | přečteno 454x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load