Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova

vyčleněno: 3.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Navržená akce řeší dopravní propojení komunikací ulice Tleskačova a Červenáčkova a odvodnění daného území. Komunikace je navržena do kategorie obytné zóny o celkové délce 77,5 m a šířce 5,5 m, odvodněna do otevřeného příkopu


Související usnesení

210/22 - RM č.14

11.05.2022
Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení
souhlasí:
  • s výsledkem zadávacího řízení pod názvem „Sportovní plocha na ul. Brněnská“, vedeného dle Interní směrnice S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výběr dodavatele stavebních prací investiční akce „Revitalizace hřiště Brněnská“.

211/22 - RM č.14

11.05.2022
Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení
schvaluje:
  • uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/D/0053 s vybraným dodavatelem spol. Alestra, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO 29196485 za cenu 1.396.685 Kč s DPH ve věci realizace stavební zakázky „Sportovní plocha na ul. Brněnská“ v rámci investiční akce „Revitalizace hřiště Brněnská“.
23.3.2022 15:24:37 | přečteno 144x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load