KANALIZACE – OPRAVY

Částka slouží jako rezerva v případě potřeby opravy kanalizací, které nejsou v provozování spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 


Související usnesení

290/20 - RM č.23

08.07.2020
Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová část
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele návrhové části Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky a schvaluje zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850 Kč včetně DPH.

115/18 - RM č.6

28.02.2018
Revize dešťové kanalizace za TOS a R7
Schvaluje:
  • vyčištění a TV monitoring páteřní dešťové kanalizace „R7“ DN 400, 500, 600 BEO v lokalitě Díly za Sv. Jánem v úseku dlouhém cca 410 m ve výši 60.000 Kč.
  • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

529/16 - RM č.39

05.12.2016
Centrum technických služeb - vybudování kanalizační přípojky – projektová dokumentace
Schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, Centrum technických služeb - kanalizační přípojka“ se společností INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno, za celkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH v rámci investiční akce „Kanalizace - opravy“ (ORG 1 271 000 000).
  • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2020D0033  |  rok: 2020

příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:16 000 Kč
Hodnota s DPH:16 000 Kč
Datum účinnosti:11.3.2020
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

17.2.2017 15:24:46 | přečteno 364x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load