DROBNÉ INVESTICESouvisející usnesení

379/21 - RM č.26

13.10.2021
Drobné investice – Odstranění tepelného čerpadla ZUŠ Kuřim
schvaluje:
 • vyčlenění částky 40.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na odstranění nefunkčního tepelného čerpadla v Základní umělecké škole v Kuřimi.

380/21 - RM č.26

13.10.2021
Drobné investice – Přemístění rozvaděče NN ul. Pod Vinohrady – střelnice Kuřim
schvaluje:
 • vyčlenění částky 35.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na přemístění rozvaděče NN v ulici Pod Vinohrady.

355/21 - RM č.25

22.09.2021
Drobné investice – Zastávkové přístřešky „Kuřim, zámek“, ul. Tišnovská
schvaluje:
 • vyčlenění částky 380.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na realizaci zastávkových přístřešků autobusových zastávek „Kuřim, zámek“ v ulici Tišnovská, schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „Zastávkové přístřešky „Kuřim, zámek“, ul. Tišnovská“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu na dodávku a montáž zastávek se společností STREETPARK, s. r. o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315.

319/21 - RM č.22

18.08.2021
Drobné investice - Kuřim, ul. Pod Zárubou, dodávka hladinoměru H1
schvaluje:
 • vyčlenění částky 95.000 Kč z ORG 1006 „Drobné investice“ na dodávku a montáž odcizeného zařízení, hladinoměru H1, umístěného před odcizením na vodoteči Kuřimka v ul. Pod Zárubou.

262/21 - RM č.17

30.06.2021
Drobné investice – Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim
schvaluje:
 • vyčlenění částky 150.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na akustické úpravy učebny pro bicí nástroje v Základní umělecké škole v Kuřimi, schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu na realizaci úpravy učebny se společností DISK Multimedia, s. r. o., se sídlem Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice, IČO 25550799.

263/21 - RM č.17

30.06.2021
Drobné investice – bezvýkopová oprava sdružené kanalizační přípojky v ul. Školní
schvaluje:
 • vyčlenění částky 100.000 Kč z ORG 1006 "Drobné investice" na opravu sdružené přípojky v ulici Školní.

264/21 - RM č.17

30.06.2021
Smlouva o společnosti a spolufinancování – oprava sdružené přípojky na ul. Školní
souhlasí:
 • s bezvýkopovou opravou sdružené kanalizační přípojky DN 200 BEO a schvaluje uzavření Smlouvy o společnosti a spolufinancování se Společenstvím vlastníků domu č. p. 848, 849, 850 na ul. Školní v Kuřimi,
 • se sídlem Školní 849/4, 664 34 Kuřim, IČO 26266491 v poměru spolufinancování 30 % město Kuřim a 70 % společenství vlastníků.

225/21 - RM č.13

02.06.2021
Drobné investice – Parkovací zábrany u ZŠ Jungmannova
schvaluje:
 • vyčlenění částky 27.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na instalaci parkovacích zábran na parkovací plochu u ZŠ Jungmannova.

132/21 - RM č.8

31.03.2021
Drobné investice - Zastínění herní plochy pískovišť na ul. Havlíčkova a Dušínova
schvaluje:
 • vyčlenění částky 100.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na instalaci zastínění herní plochy pískoviště v parku na ul. Havlíčkova a na sportovišti ul. Dušínova.

349/20 - RM č.29

15.09.2020
Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení vánoční výzdoby
s o u h l a s í:
 • s vyčleněním částky 300.000 Kč z drobných investic ORG 1006000000 na zakoupení vánoční výzdoby pro město.

302/20 - RM č.24

22.07.2020
Drobné investice - Stavební úpravy NP č. 847/10 na nám. Osvobození
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 200.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na stavební úpravy v nebytovém prostoru č. 847/10 bytového domu č. p. 847 v Kuřimi.

291/20 - RM č.23

08.07.2020
Drobné investice - Městská policie v Kuřimi
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 350.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na vybudování služebny městské policie v Kuřimi v nebytovém prostoru č. 847/10 bytového domu č. p. 847 v Kuřimi.

264/20 - RM č.19

10.06.2020
Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních kamer SpeedDome 4MPx s příslušenstvím
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 80.000 Kč z ORG 1006000000 drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních kamer SpeedDome 4MPx s příslušenstvím, které budou umístěny na Kulturním a společenském centru.

92/20 - RM č.8

11.03.2020
Kulturní dům Podlesí - skladové prostory
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na vybudování skladového prostoru za objektem Kulturního domu na Podlesí. Nový skladový prostor bude napojen na budovu přístupovým chodníkem.

54/20 - RM č.6

26.02.2020
Vyčlenění částky z drobných investic na vybudování branky
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 10.000 Kč z ORG 1006000000 drobných investic na vybudování branky mezi garáží patřící Centru sociálních služeb a Senior klubem spadajícím pod Společenské a kulturní centrum Kuřim na ul. Nádražní.

51/19 - RM č.2

30.01.2019
Vyčlenění částky z drobných investic
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 20.000 Kč z drobných investic ORG 1006000000 na pořízení klavíru do haly kuřimského nádraží.
 • Termín plnění: 30. 3. 2019 (OMP)

397/18 - RM č.25

08.08.2018
Vyčlenění z drobných investic - pamětní desky pro odbojáře
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 49.000 Kč z ORGu 1006 000 00 drobných investic na dvě pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše Habrovce.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

387/18 - RM č.24

25.07.2018
Zrušení usnesení RM č. 209/2018
Schvaluje:
 • zrušení usnesení RM č. 209/2018 ze dne 25. 4. 2018 ve věci vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 95.969 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

388/18 - RM č.24

25.07.2018
Zrušení usnesení RM č. 306/2018
Schvaluje:
 • zrušení usnesení RM č. 306/2018 ze dne 13. 6. 2018 ve věci vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 21.659 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

273/18 - RM č.19

30.05.2018
Dočasný zastávkový přístřešek na nám. Osvobození - zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 665/2017 ze dne 20. 12. 2017 ve věci vyčlenění částky na pořízení autobusového přístřešku na nám. Osvobození v Kuřimi.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

280/18 - RM č.19

30.05.2018
Nová elektropřípojka pro kamerový systém
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 300.000 Kč z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na vybudování nové elektropřípojky pro kamerový systém u kruhové křižovatky v ulici Blanenská u Wellness Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

283/18 - RM č.19

30.05.2018
Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON Distribuce, a.s. pro el. přípojku štoly Pod Zárubou
Schvaluje:
 • vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 14.000 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12391523 na uvedený objekt el. přípojky štoly v ul. Pod Zárubou.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

208/18 - RM č.13

25.04.2018
Zrušení usnesení RM č. 493/2017
Ruší:
 • usnesení č. 493/2017 ze dne 29. 7. 2017 ve věci vyčlenění částky z drobných investic ORG 1 006 000 000 na zhotovení zakázky malého rozsahu „Obratiště na ul. K. H. Máchy“.
 • Termín plnění: 25. 4. 2018 (OI)

188/18 - RM č.12

17.04.2018
Zastávkové přístřešky - I/43 Kuřim - Podlesí
Schvaluje:
 • odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na nákup, instalaci a dopravu zastávkových přístřešků na pozemcích parc. č. 3043/19 a 3043/18 v k. ú. Kuřim v majetku České republiky, společnosti STREETPARK s.r.o., Ptáčov 40, 674 01 Třebíč za cenu do 200.000 Kč včetně DPH z ORG 1006 000 000 Drobné investice.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

137/18 - RM č.9

28.03.2018
Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí – dohoda o narovnání
Schvaluje:
 • uzavření dohody o narovnání č. 2018/D/0038 se spolkem Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, jejímž předmětem je náhrada škody ve výši 5.000 Kč.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OMP)

84/18 - RM č.6

28.02.2018
Pořízení stavebního rozvaděče pro dočasné připojení bývalé kotelny k odběru elektrické energie
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí číslo 12360055 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 a dále schvaluje vyčlenění částky 30.000Kč z ORG 1 006 000 000 Drobné investice pro dočasné připojení stavebního rozvaděče.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

12/18 - RM č.2

17.01.2018
Dočasná autobusová zastávka na nám. Osvobození v Kuřimi
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 109.000 Kč z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na pořízení autobusového přístřešku na nám. Osvobození v Kuřimi.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

629/17 - RM č.41

12.12.2017
Nákup statistického radaru
Schvaluje:
 • odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na nákup statistického radaru Sierzega SR4 společnosti Ing. Petr Chábera, Hraniční 507, 386 01 Strakonice, za cenu 60.000 Kč včetně DPH z ORG 1006 000 000 Drobné investice.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

126/17 - RM č.10

21.03.2017
Odstranění lávky ve Wellness Kuřim – drobné investice
Schvaluje:
 • vyčlenění 85 tis. Kč z ORG 1006 000 000 - drobné investice za účelem odstranění lávky přes vnitřní plavecký bazén Wellness Kuřim.
 • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)

456/16 - RM č.34

19.10.2016
Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice IČ 60731646, která předložila nejvýhodnější nabídku.
 • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OŽP)

421/16 - RM č.30

29.09.2016
Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi - vyčlenění z ORG Drobné investice
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 570.000 Kč včetně DPH z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na akci "Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi".
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OŽP)

422/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. DPH za činnosti TDI při provádění stavby (část A) a hodinovou sazbou 350 Kč/hod. bez DPH za činnosti TDI při řešení reklamací po dobu záruky díla (část B).
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

423/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 83.490 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2019D0048  |  rok: 2019

Kupní smlouva

Typ smlouvy:Kupní
Odbor:OMP
Zpracoval:Bc. Jitka Chaloupková, DiS.
Hodnota:18 000 Kč
Hodnota s DPH:18 000 Kč
Datum účinnosti:25.3.2019

Soubory ke stažení:

20.2.2017 15:47:30 | přečteno 602x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load