CSSK - nástavba a přístavba

vyčleněno: 1.400.000,00 Kč zasmluvněno: 1.240.000,00- Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Projekt řeší nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby Denního stacionáře a Terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Zadání tak plní požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Zpracovatelem projektové dokumentace je kancelář knesl kynčl architekti. Projekt bude dokončen v roce 2022.


Související usnesení

385/21 - RM č.26

13.10.2021
Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby
ruší:
  • usnesení č. 466/2020 ze dne 09.12.2020 na uzavření smluvního vtahu na vypracování projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“ společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 za cenu 900.000  Kč bez DPH (tj. 1.089.000 Kč s DPH) z důvodu navýšení objemu projekčních prací a změny osoby objednatele.

386/21 - RM č.26

13.10.2021
Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru zhotovitele projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 za cenu 1.017.600 Kč bez DPH (tj. 1.231.296 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu na přístavbu a nástavbu.
23.3.2022 15:47:45 | přečteno 60x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load