Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim

P1090834

Akce je dokončena.

Po zavedení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se stala železniční stanice Kuřim významným dopravním uzlem veřejné dopravy. V současné době je pátou nejsilnější osobní stanicí v Jihomoravském kraji. Stav železniční stanice neodpovídal současným požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost přístupu k veřejné dopravě.

Proto město Kuřim podalo žádost o finanční podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy na projekt s názvem „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“.

Železniční trať rozděluje severní a jižní část města a je bariérou pro cestující využívající IDS JMK. Předmět projektu spočíval zejména v prodloužení stávajícího podchodu železniční stanice s bezbariérovým vyústěním do ulice Dr. Vališe, zalomenou rampou s opěrnými zdmi a zastřešením. Součástí díla bylo vybudování sdělovacího zařízení, úprava železničního svršku a spodku, oplocení, osvětlení, úprava trakčního vedení, přeložka kanalizace a náhradní výsadba.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestování veřejnou dopravou. Projekt je zaměřen na bezpečný a bezbariérový přístup k integrované hromadné dopravě pro obyvatele a návštěvníky města Kuřimi, i pro cestující využívající železniční stanici Kuřim jako přestupní uzel.

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Ing. Dagmar Ševčíková
e-mail: sevcikova@radnice.kurim.cz
tel.: +420 541 422 316
mob. +420 776 072 931

17.3.2015 22:08:18 - aktualizováno 7.1.2016 9:45:54 | přečteno 1201x | Bc. Radek Jízdný

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load