Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínic

vyčleněno: 7.000.000,00 Kč zasmluvněno: 123.444,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V průběhu projektových prací došlo ke změně vedení veřejného osvětlení z důvodu připoložení chrániček k vedení optických kabelů KME v místě průchodu přes silnici II. třídy ve vlastnictví JMK., v důsledku čehož město ušetří za protlak. Tímto zásahem došlo k nutnosti provést nové záborové elaboráty sloužící k uzavření smlouvy o služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje – Správa a údržba silnic.
Byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN ve výši 123.444 Kč, nyní je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí na služebnost se společností CETIN. V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení a pro provedení stavby v celkové hodnotě 188.760 Kč. Projekt je ve fázi vypořádání majetkoprávních vztahů s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem, následně bude podán na společné územní a stavební řízení a zahájeno výběrové řízení.
Předpokládané náklady na realizaci zastávek jsou ve výši 5,265 mil. Kč bez DPH, tj. cca 6,4 mil. Kč vč. DPH. Spolu s náklady na inženýrskou činnost činí odhadované náklady na realizaci investiční akce v roce 2022 částku 7 mil. Kč.


Související usnesení

404/20 - RM č.31

21.10.2020
Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
s c h v a l u j e:
  • uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro investiční akci: „Autobusové zastávky Zámecká“ se společností CETIN a. s., Českomoravská 5210/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 04084063.
23.3.2022 15:52:03 | přečteno 52x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load