ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno: 1.450.000,00 Kč
V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova. Tato bude spočívat ve výstavbě nového objektu, který bude korespondovat s pavilonem pro 1. a 2. třídy, vybudovaném v rámci II. etapy, na místě dnešní družiny a přilehlých ploch.
Předpokládané náklady na projektovou činnost do fáze společného povolení zahrnují také cenu projektové dokumentace na odstranění budovy nynější družiny a projekt novostavby nového pavilonu.


Související usnesení

91/21 - RM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

92/21 - RM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

25/21 - RM č.4

03.02.2021
Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy na pořízení studie se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177 ve výši 162.987 Kč vč. DPH.
15.3.2021 12:54:56 | přečteno 308x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load