Společenské a kulturní centrum - systém chlazení

vyčleněno: 4.800.000,00 Kč
Po zahájení provozu Společenského a kulturního centra v 09/2019 bylo zjištěno, že některé prostory kulturního domu není možné v letním a přechodném období uchladit na požadovanou teplotu pouze přívodem ochlazeného vzduchu instalovanými VZT systémy, jak uvažoval projekt společnosti ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Vybrané prostory v přízemí, 1.NP a 2.NP budou na základě nově zpracované studie dovybaveny systémem přímého chlazení. Od předcházejícího doplnění přímého chlazení vnějšími okenními fóliemi bylo nakonec z důvodů dlouhé návratnosti investičních nákladů upuštěno. Celková předpokládaná částka za realizaci chlazení včetně zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) celkem činí 4.181.215 Kč s DPH (DPS bez inženýrské činnosti a bez AD - 171.215 Kč s DPH, předpokládané investiční náklady včetně nákladů na navazující profese 3.400.000 Kč, akustické zástěny dvou venkovních jednotek na střeše (jedna pro novou venkovní jednotku chlazení a jedna pro stávající tepelné čerpadlo) předpokládaná cena činí 600.000 Kč, předpokládaná cena za hlukovou studii 10.000 Kč).


Související usnesení

293/21 - RM č.18

22.07.2021
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební práce- doplnění chlazení
schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce - doplnění chlazení vybraných prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 za cenu 5.046.559,63 Kč bez DPH.
15.3.2021 16:09:02 | přečteno 303x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load