Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

vyčleněno: 100.000,00 Kč
Určeno k úhradě objednané projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracovávané společností IKA BRNO, s.r.o. Výběr zhotovitele stavby včetně financování bude zajišťovat na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci JmK


Související usnesení

62/18 - RM č.5

14.02.2018
„Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD
Schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování DUR k akci „Rekonstrukce komunikace II/386“- část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno za cenu 285.560 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)
16.3.2021 10:56:01 | přečteno 237x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load